Victor Van de Walle

English.gif 19th-20th century politician from Mechelen
Brusselsesteenweg Gemeenteschool.jpg
Stedelijke basisschool Victor Van de Walle

Bezig met het laden van de kaart...

Victor (Marie Jean Charles) Van de Walle, geboren op 14 augustus 1849 te Puurs en overleden te Mechelen op 11 februari 1927, was schepen van Mechelen, liberaal parlementslid, lid van het Julius Vuylsteke-fonds[1] voorzitter van de Mechelse theatergroep “De Dijlezoon”, dichter en schrijver.

Victor Van de Walle was notaris van beroep (van 1 januari 1883 tot 1 januari 1919)[2] en woonde en werkte op de Van Benedenlei (recentelijk Van Benedenlaan geheten) 61 in Mechelen.[3]

PolitiekBewerken

ParlementBewerken

De politiek-klerikale partij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van toen telde een aantal Vlaamsgezinde politici, waaronder Coremans, Victor Begerem, Juliaan Van der Linden, Helleputte en de nieuw gekozene E. De Brabandere uit Brugge. De liberale linkerzijde bevatte tevens een grote hoeveelheid flaminganten zoals de Antwerpse burgemeester Jan Van Rijswijck, de Gentse schrijver, advocaat en politicus Julius De Vigne, Buyl, Verheyen en het Brugse gemeenteraadslid, notaris en parlementariër Léon Termote.[4][5]

Victor Van de Walle kan worden omschreven als, niet enkel liberaal, maar ook als serieus Vlaamsgezind.

Het was o.a. op het Derde Vlaamse Studentencongres van 2 februari 1902 dat Victor Van de Walle een motie indiende, betreffende de Gentse Vlaamse Hoogeschool, om alhier een tweetalig statuut in te voeren. Deze motie kreeg toen steun van Léon Termote, van de advocaat en burgemeester van Oudenaarde Victor Liefmans, van de wetenschapper en Iepers politius Pierre Nolf, van de Kortrijkzaan Charles vande Venne en van de Leuvenaar Bauduin.[6]

SchoolstrijdBewerken

In zijn boek “De schoolstrijd” uit 1923 beschreef Victor Van de Walle, een halve eeuw na de feiten, hoe de gemoederen verhit waren tijdens de Eerste Schoolstrijd en hield hij hierin een pleidooi voor verdraagzaamheid en samenwerking.[7]

BibliografieBewerken

Werken geschreven door Victor Van de Walle.[8]

Met datumvermelding

  • Een blik in het oneindige. (1875) (bron?)
  • Twee zusters [boek]. Gent (1877)
  • De zedenleer in het Openbaar Onderwijs [boek]. Tongeren (1889).
  • Le problème de la représentation proportionnelle résolu : Le vote de préférence rationnellement réglé [boek]. Malines (1893).
  • Eene pleitrede ten gunste der evenredige vertegenwoordiging [boek, monografie]. Vuylsteke, Gent (1895).
  • Aan Vlaanderen – Vaderlandsche lierzang [boek]. Mechelen (1886).
  • Feestzang voor de onthulling van het standbeeld van Van Beneden. (1897).[9]
  • La représentation proportionnelle : formule de répartition [brochure]. Weissenbruch, Bruxelles (1904).
  • La représentation proportionnelle intégralement appliquée aux élections législatives : Proposition de loi [brochure]. Imprimerie du Progrès, Bruxelles (1910).
  • Pax mundi: eerste tooneelen van het Belgisch drama [boek, monografie]. Goudswaard, Antwerpen ‍/ Den Haag (1917).
  • L'école de Cransdonck : le roman de l'instituteur [boek]. Bruxelles (1920).
  • De schoolvrede – Vlaamsche zedenroman [boek]. Mechelen (1923).
  • Onsterfelijk [boek]. Antwerpen (1927).

Zonder datumvermelding

  • Gedacht, gevoel en wil: voordracht gehouden op zondag 24 januari 1875, in de Concertzaal van den Nederlandschen Schouwburg.
  • Een blik in het oneindige: voordracht gehouden op zondag 5 december 1875, in de Concertzaal van den Nederlandschen Schouwburg.

VariaBewerken

  • In 1901 werd de "Stedelijke Basisschool Victor Van de Walle" geopend aan de Mechelse Brusselsesteenweg 168, naar een ontwerp van de architect Theo van den Bergh.
  • Professor Dr Hector Van de Walle was zijn zoon, evenals Walter Van de Walle, welke zijn vader opvolgde als notaris (genoemd bij de oprichting van KRC Mechelen[10] en de verkoop van het Mechelse gebied 'De Roode Molen' in 1929 aan de 'Mechelse Goedkope Woning').

GalerijBewerken

LiteratuurBewerken

Literatuur over Victor van de Walle.

  • ”Liberalisme in Mechelen - Historische schets van het liberalisme en de liberale partij in Mechelen van 1830 tot 1961” - Greet Geypen (Mechelse historica en schepen) - 2009. Hierin wordt de persoon van Victor Van de Walle en diens politieke carrière gekaderd in het bredere verhaal van de Liberale Partij in Mechelen.[11]
  • Meerdere auteurs. Victor Van de Walle herdacht 1849-1949. Mechelen (1949).
  • ”Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965” – R. Devuldere, R. - Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis) – 1965 – pag. 4416-4417
  • ”Het Belgisch parlement 1894-1969” – P. Van Molle - Gent, Erasmus – 1969 – pag. 348
  • ”Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in: Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel” – Paul Delsemme [12] - Editions de l'Université de Bruxelles – 1983 – pag. 343-344
  • ”Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel” – Paul Delsemme - Bibliothèques de l'Université de Bruxelles – 2004 – pag. 466-467

Externe linksBewerken

BronnenBewerken

VoetnotenBewerken