Tervuursesteenweg (straat)

English.gif Old road from Mechelen to Tervuren and Brussels
De Tervuursesteenweg in Mechelen

De Tervuursesteenweg is de baan die te Mechelen net voorbij het spoorwegstation aan de overzijde van de Colomabrug over de Leuvense Vaart begint aan de Geerdegemvaart en op Mechels grondgebied doorheen de Tervuursesteenwegwijk leidt met links straten en pleinen naar de Leuvense Vaart toe en rechts dezulke naar de Jubellaan.

Deze laatste is net als de Brusselsepoortstraat en de Brusselsesteenweg een stukje N227 en eindigt waar zij op de gemeentegrens invoegt bij de Tervuursesteenweg, die dus als N227 in de provincie Vlaams-Brabant via Hofstade, Elewijt, Perk, Steenokkerzeel, onder een start- en landingsbaan van de luchthaven Brussel-Nationaal door en dan Mechelsesteenweg geheten, over Nossegem, Sterrebeek en door Wezembeek-Oppem naar de Brusselse Ring (R0) bij Tervuren voert: Bovenop de Vierarmentunnel is de N227 vanuit Mechelen, als ook de N3 vanuit Aken over Luik enerzijds en vanuit de hoofdstad anderzijds, één van de Vier Armen — voor de meeste Brusselaars Quatre Bras.[N 1]

GeschiedenisBewerken

Het ganse traject is een restant van een Romeinse heirbaan, was de historische baan naar Brussel en bleef ook als Oude Brusselsesteenweg, na doortrekking voorbij Zemst van de huidige Brusselsesteenweg in 1698 en tot die minder last had van overstromingen, die rol nog 's winters vervullen – zie ook Oude Brusselsestraat. In feite loopt de N227 als de vierde 'arm', nog pal rechtdoor het Zoniënwoud in tot Waterloo maar dat pas in de jaren 1830–'50 aangelegde stuk van de toenmalige steenweg maakt nu deel uit van die Grote Ring R0.[1]

Zie ook Colomastraat: Geschiedenis en benaming.

Mechels trajectBewerken

Bezig met het laden van de kaart...

Tervuursesteenweg (Mechelen)

De Tervuursesteenweg vertrekt naast de in het voormalige domein van Coloma gelegen school Colomaplus en doorsnijdt de vanaf het einde van de 19e eeuw uit arbeiderswoningen gegroeide parochie Coloma.

Aan rechterzijde, met de vroeg 20e-eeuwse neogotische Sint-Jozef Colomakerk, wordt de quasi parallel lopende Acaciastraat gekruist door de Stenenmolenstraat, verbonden door de Sint-Jozefstraat en opnieuw gekruist door de minder oude Dennenstraat en Wilgenstraat. Behalve de vlakbij het Colomadomein gelegen Oratorenstraat, dragen ook verder van de steenweg alle jongere straten namen van bomen: Pijnboomstraat, Notenboomstraat, Plataanstraat, Hazelaarstraat, Cederstraat, Esdoornstraat, Meidoornstraat, Goudenregenstraat, Lindestraat, Lorkstraat en Olmenstraat.

Aan linkerzijde van de steenweg palen aan de nagenoeg evenwijdige Kruisveldstraat de Withuisstraat, Vredestraat, Dahliastraat en de Leliestraat, waaraan het zogenaamd "nieuw" stedelijk zwembad gelegen is dat al lang de Oude Zwemdok aan het Rode Kruisplein vervangt. De twee laatstgenoemde woonstraten en vooral de Goudbloemstraat vertonen slechts huizen van recentere datum.

Even verder aan die linkerzijde, van de Elf Novemberstraat met de Schuttersstraat, Rozenstraat, Doornenstraat en Doelstraat tot de Voetbalstraat en de Blindestraat, en dan aan rechterzijde langsheen de steenweg, Vorsenborgstraat, Poedermolenstraat[N 2] en enige straten met 'stichtelijke' namen als Eenheidstraat, Reinheidstraat, Voorzorgstraat, Vrijewoonstplein, Matigheidstraat omheen de Beukstraat en tot aan de Abeelstraat, is een in de jaren 1920–'30 gebouwde sociale woonwijk met arbeiderswoningen van donkere kleur. Die werden in de volksmond "huizekes van 't syndicaat" genoemd.

Vanaf daar, nog steeds aan rechterzijde, werd rond 1970 een woonwijk aangelegd met de Kardinaal Cardijnlaan, Jozef Verbertstraat en Ivo Cornelisstraat. De lage woonblokken aan het zuidelijkste eindje van deze laatste twee straten en de noordzijde van de Mahatma Gandhistraat zijn een vijftal jaar jonger. Daarin vinden we ook het wijkhuis Abeel, een lokaal dienstencentrum. Tussen de Mahatma Gandhistraat en de Jubellaan werden in die periode hoge appartementsblokken opgericht: vier zeer en twee wat minder brede. Sedert deze laatste 20e-eeuwse bouwfase werd het geheel, eventueel inclusief uit de iets eerdere jaren, wel eens volks verbasterd tot "de Magand[h]iwijk".

De meeste huizen van deze woonwijken horen toe tot de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen, voorheen Mechelse Goedkope Woningen genaamd.

Bij het einde van de Mahatma Gandhistraat ligt aan overzijde van de Jubellaan, nabij de spoorwegberm, een jong woonbuurtje met de Boterbloemstraat, Klaverstraat en Rietstraat.

Waar de Jubellaan op de Tervuursesteenweg aansluit, loopt de Geerdegemstraat westwaarts, met aan zuidzijde enige niet afzonderlijk genaamde weggetjes tussen en omheen huizen. Ze biedt onder de spoorlijn heen in de wijk Mechelen-Zuid verbinding met de Brusselsesteenweg en de Zemstbaan, met het Carrefour-complex op de grens met Zemst. De Tervuursesteenweg wordt een honderddertigtal meter ten zuiden van het stratenknooppunt (vanwaar bovendien de Balkstraat in Hofstade oostwaarts loopt) gedwarst door de Barebeek, die daar vanuit westelijke richting de provinciegrens vormt met Hofstade, deelgemeente van Zemst in Vlaams-Brabant. Noordwaarts volgt die grenslijn onduidelijk ongeveer de Tervuursesteenweg,[N 3] tot bijna aan de Hanswijkbeekstraat, om net achter de huizen met tuinen van de Voetbalstraat een honderdtal meter ten zuiden van deze laatste aan het einde van de Geerdegemvaart de Leuvense Vaart te bereiken.

Winkels

Langs deze twee kilometer lange steenweg zijn er slechts enkele kleine zelfstandigen en buiten de elektrokleinhandel Van der Goten amper grote handelszaken. Tegenover het vernieuwde officieus genaamde '‍Abeelplein‍' aan de Abeelstraat, is er op de steenweg de Eurospar Hofstade-Zemst.[2] Vele wijkbewoners halen hun boodschappen dan ook in andere wijken of in de voormelde grote Carrefour.

GalerijBewerken

FilmlinksBewerken

Den Abeel - De receptie in de wijkzaal
Zangstonde in Den Abeel


Stad Mechelen bedankt bewoners


Externe linksBewerken

BronnenBewerken

 1. R0 Grote ring van Brussel. Private website Wegen-Routes.be (2010-05-12). Nagezien 2014-09-06.
 2. Eurospar Hofstade-Zemst. Colruyt Group. Nagezien 2014-09-02.

VoetnotenBewerken

 1. Behalve op de grens van het Brusselse Gewest en Vlaams-Brabant, ligt er ook in het uiterste zuiden van Waals-Brabant op 2 km van Henegouwen een bekend Quatre Bras.
 2. Vors[ch]enborg[h] was de oude naam van het Colomadomein. Aldaar waren molens voor 'poeder', buskruit, waaraan 'Poedermolenstraat' herinnert, zie Vorschenborgh.
 3. Langs het zuidelijke traject van de Tervuursesteenweg heten de huizen links op Hofstade en die rechts op Mechelen te liggen. Diverse recente kaartjes tonen de grenslijn er langsheen echter sterk verschillend. Bing Map & Hybrid houdt de straat die op Google Map Hanswijkbeekstraat heet, bijna geheel in Mechelen en de grens achter de tuinen van de oostzijde van de steenweg tot voorbij de (ondanks de naam) Grensstraat en de Werfheide die beide aan weerszijden slechts Hofstaadse adressen te Zemst in Vlaams-Brabant hebben; vanaf de Jozef Verbertstraat slaat Bing de grens grillig om de huizen afwisselend rechts en links van de steenweg. Wellicht is dat de correcte grenslijn, want zo toont ook het jaarlijks gratis huis aan huis bedeeld Stadsplan Mechelen haar. Yahoo, Google en Bing Satellite houden van bij die Jozef Verbertstraat de grens midden op de steenweg. Open Street Map tekent de grens al pal op de steenweg van halfweg tussen de Vorsenborgstraat en de Beukstraat, dus enkele meters voor de Grensstraat (maar noemt die foutievelijk 'Hanswijkbeekstraat'), en laat de grens opnieuw links van het wegdek zwaaien tot bij de Abeelstraat om daar naar de rechterzijde te komen, doch steeds tussen de huizen links en rechts in blijvend. Naar verluidt heeft de warrige grens ondermeer bij huisvuilophaling en administratie al lichte ongemakken voor bewoners gekost.
  Tervuursesteenweg: Vergelijking Vorsenborgstraat en straten bij de grens Mechelen - Hofstade op diverse kaartjes gelinkt naar het grenstraject
  Kaartenmaker west
  Vorsen-
  borgstraat
  oost
  een paar meter voorbij [en
  tegenover] Vorsenborgstraat
  oost
  Grensstraat
  oost
  voorbij
  Beukstraat
  oost
  voorbij Voor-
  zorgstraat
  oost
  Werfheide
  oost
  Muizenstraat
  oost
  Balkweg
  Google kaart 2014 naamloos Hanswijkbeekstraat Grensstraat naamloos nihil Werfheide Muizenstraat Balkweg
  Google hybride 2014 naamloos Hanswijkbeekstraat Grensstraat naamloos nihil Werfheide Muizenstraat Balkweg
  Google satelliet 2014 n/a 100% Mechelen n/a (zonder getekende wegen en zonder straatnamen)
  Bing Map 2014 naamloos naamloos, van de 50% oost ligt
  alleen de Z-zijde in Hofstade
  Grensstraat nihil nihil Werfheide Muizenstraat Balkweg
  Bing Hybrid 2014 naamloos naamloos, van de 50% oost ligt
  alleen de Z-zijde in Hofstade
  Grensstraat nihil nihil Werfheide Muizenstraat Balkweg
  Bing Satellite 2014 n/a 100% Mechelen n/a (zonder getekende wegen en zonder straatnamen)
  Here Map 2013 Vorsen-
  borgstraat
  50% west Tervuursesteenweg,
  50% oost Hanswijkbeekstraat
  Grensstraat nihil nihil Werfheide Muizenstraat Balkweg
  Here Hybrid 2013 Vorsen-
  borgstraat
  50% west Tervuursesteenweg,
  50% oost Hanswijkbeekstraat
  Grensstraat nihil nihil Werfheide Muizenstraat Balkweg
  Here Satellite 2013 n/a 100% Mechelen n/a (zonder getekende wegen en zonder straatnamen)
  Yahoo Satellite 2014 n/a 100% Mechelen n/a (zonder getekende wegen en zonder straatnamen)
  OpenStreetMap (OSM) 2014 Vorsen-
  borgstraat
  Tervuursesteenweg, deze hele
  zijstraat 100% in Mechelen
  bij verkeerde straat:
  Hanswijkbeekstraat
  nihil naamloos Werfheide Muizenstraat Balkweg
  OpenStreetMap (OSM) 2019 Vorsen-
  borgstraat
  naamloos doch bij gro­te­re ver­gro­ting dan Mechelen Mapt toe­laat ‍: 100% 'Hans­wijk­beek­straat - Ter­vuur­se­steen­weg' (mis­lei­den­de volg­or­de), van de 50% oost ligt alleen de Z-zijde in Hofstade Grensstraat naamloos naamloos Werfheide Muizenstraat Balkweg