Stadhuis

English.gif City Hall of Mechelen
Het Mechelse stadhuis

Bezig met het laden van de kaart...

Het Mechelse Stadhuis

Na het Schepenhuis, dat nu een museum herbergt, en huis De Beyaert, gekend als het grote postgebouw, verhuisde het Mechelse stadsbestuur naar de overzijde van de Grote Markt. Het Stadhuis neemt er een volledige zijde van in en bestaat eigenlijk uit drie aan elkaar grenzende gebouwen.

Historie van wat we nu vanaf de Grote Markt zien aan het StadhuisBewerken

 
Lakenhalle, Belfort en omgebouwde onvoltooide Keldermansvleugel
met uiterst links het huis In den Boer à la Mode

(periode 1873 - 1895)

KeldermansvleugelBewerken

Het linkergebouw is in 1526 door Rombout Keldermans II ontworpen als Paleis van de Grote Raad. Keizer Karel V gaf opdracht om het op te richten en zijn beeld staat boven de deur van het balkon, maar zijn beloofde steun van 6.000 gulden bleef achterwege en de ontploffende Zandpoort richtte enorme vernieling in een naburige stadswijk aan, dus werd de bouw in 1547 stilgelegd. De werf raakte deels vernield en geheel volgebouwd met woongelegenheden en kleine commerciële bedoeningen, tot vanaf 1900 de Posterijen voor henzelf deze Keldermansvleugel waar nodig opnieuw (zoals na verhuis van 'In de Boer à la Mode' van Befferstraat naar Grote Markt/Scheerstraat) en verder lieten optrekken (weliswaar één boog korter dan oorspronkelijk wegens de pas in de 17e eeuw geopende Reuzenstraat). Doch eens voltooid, ruilde de Stad er het toenmalig stadhuisgebouw De Beyaert voor in en het stadsbestuur nam in 1914 zijn intrek. De medaillons in bas-reliëf in de Befferstraat vormden voor Johan De Coc.k de leidraad bij zijn naslagwerk 'Vorsten – Van Pepijn tot Karel', Elena Uitgeverij (2017).

BelfortBewerken

Het middendeel dateert uit de 14e eeuw. Men wou eigenlijk een kopie van het Brugse belfort optrekken, maar wegens geldgebrek midden die eeuw werd de toren nooit afgewerkt en kreeg hij het ons bekende dak. Uit de 16e eeuw dateren de voordien amper aangezette achtzijdige hoektorentjes. In feite deed vooral de Sint-Romboutstoren (in tegenstelling tot de kathedraal gebouwd door de Stad en nog steeds stadsbezit) dienst als belfort en Unesco erkende onze beide belforten alsdusdanige monumenten (hoewel onvoltooid, en toch maar ééntje in Brugge).

LakenhalleBewerken

De rechtervleugel (alsook een kort stuk aan de andere zijde van het eigenlijke belfort) is wat overblijft van de Lakenhalle die men begon te bouwen tussen 1311 en 1326. Dan, na een minder welvarend interval, werd de lakennijverheid opnieuw belangrijk van in de 15e eeuw tot in de 16e. Toch noopte het Keldermansontwerp tot afbraak van het grootste stuk van de andere hallevleugel. In de 17e eeuw was 'restauratie' nodig, echter met verlaging van de tot dan nog volledige hallevleugel en bouw van een barokke 'Spaanse Gevel'. Een grondplan van de halle- en belfortvleugels uit 1798 toont voor dit stukje van la France functies als 'school' (academie), gevangenis, brandweer... en zelfs 'speelhal' (???). Een in 1844 groots geplande vernieuwbouw in bij de oude halle passende gotische stijl, leidde slechts op de hoek Hallen- en Reuzenstraat tot de Bauwenstoren, waarin de Akademie voor Beeldende Kunsten gevestigd werd. Onder de zogenaamd Spaanse façade verdween dan in 1873 de reuzenpoort[N 1], aldus is de onderbouw nu meer als in de 14e eeuw; daar kwam van circa 1895 tot de Eerste Wereldoorlog een museum. Nadat de Belfortstrijd van 1911 restauratie met behoud van die 17e-eeuwse vernieuwbouw ontlokte voor het uitzicht aan marktzijde, en na restauraties langsheen de Hallestraat rond 1925 en eind de jaren 1940 tot politiegebouw, werden voor het zicht op die zuidzijde radikaal tegengestelde beslissingen genomen: De mooie Bauwenstoren is in 1968 gesloopt en in 1975-76 verscheen een nog bredere nieuwbouw.

Binnenin de KeldermansvleugelBewerken

RaadzaalBewerken

De Raadzaal van het Stadhuis herbergt de huidige Mechelse gemeenteraad. Het bevat van het fijnste Mechelse houtsnijwerk, uitgevoerd tijdens de Eerste Wereldoorlog onder meer om te voorkomen dat heel wat werkkrachten naar Duitsland werden verplaatst.

TrouwzaalBewerken

KolommenzaalBewerken

KeldermanszaalBewerken

GalerijBewerken

FilmlinksBewerken

Belforttoren van het stadhuis
Gemeenteraad Live
Boombunker in de Hallestraat


Externe linksBewerken

BronnenBewerken

VoetnotenBewerken

  1. De reuzenpoort in de voorgevel is te zien op de afbeelding gemerkt 'foto K' in de rubriek 'Stadhuis en zo...' op Mechelen Blogt.