Sjabloon:Citeer web

GebruikBewerken

Meest gebruikte vorm bij bijvoorbeeld nieuwspublicaties
'formaat' uitsluitend indien geen Html (.htm, .html, of andere gewone webpagina via .php enz.), bvb. Doc, Pdf, Ebook
'taal' uitsluitend indien verschillend van de (gewoonlijk Nederlandstalige [incl. Mechels]) pagina die het sjabloon oproept

{{Citeer web |url= |formaat= |titel= |taal= |auteur= |uitgever= |datum= |bezochtdatum=2022-01-27}}

{{Citeer web |url=(de link) |titel=(de titel van het nieuwsbericht) |auteur=(de schrijver, als hij erbij staat [ev. intialen omzetten volgens opgaven elders in de publicatie]) |uitgever=(het medium waarin het bericht is uitgegeven, bijvoorbeeld:) [[wp:NRC Handelsblad|NRC Handelsblad]] |datum=(de datum die bij het bericht staat [let op: niet de door veel online kranten (ook) getoonde huidige datum], bvb.:) 2008-04-12 |bezochtdatum=(de datum waarop u de Url bezocht [+ relevantie nazag!], bvb.:) 2022-01-27}}

Meest gebruikte vorm als er weinig bekend is over de auteur van de [web]pagina
'werk' is bij een Internetpagina veelal het relevant geheel van webpagina's (soms gans de site, mits 'uitgever' een verantwoordelijke opgeeft)
'uitgever' (Engels 'publisher') van een Internetpagina is veelal de verantwoordelijke [instelling of eigenaar] of naam van de website

{{Citeer web |url= |formaat= |titel= |taal= |werk= |uitgever= |datum= |bezochtdatum=2022-01-27}}

Gebruik van parameters familienaam en voornaam gelinkt naar [door] Mechelen Mapt [herkende site] (en eventueel parameter voor medeauteurs)

{{Citeer web |url= |formaat= |titel= |taal= |familienaam= |voornaam= |auteurlink= |medeauteurs= |werk= |pagina= |paginas= |uitgever= |datum= (of |jaar= en indien bekend |maand=) |citaat= |bezochtdatum=2022-01-27}}

Gebruik van de auteurparameter gelinkt naar [door] Mechelen Mapt [herkende site] (en eventueel parameter voor medeauteurs)

{{Citeer web |url= |formaat= |titel= |taal= |auteur= |auteurlink= |medeauteurs= |werk= |pagina= |paginas= |uitgever= |datum= (of |jaar= en indien bekend |maand=) |citaat= |bezochtdatum=2022-01-27}}

Gebruik van auteur enz., en (bvb. voor een maandblad of trimesteriële uitgave) jaar en maand; hier wordt verwezen naar een gearchiveerde webpagina

{{Citeer web |url= |formaat= |titel= |taal |auteur= |auteurlink= |medeauteurs= |werk= |pagina= |paginas= |uitgever= |jaar= |maand= |citaat= |bezochtdatum=2022-01-27 |archiefurl= |archiefdatum=}}

Gebruik van voornaam en familienaam enz., en de publicatiedatum, (bovendien hier met bezochtjaar en bezochtmaanddag uitzonderlijk [want zinloos] apart)

{{Citeer web |url= |formaat= |titel= |taal= |familienaam= |voornaam= |auteurlink= |medeauteurs= |werk= |pagina= |paginas= |uitgever= |datum= |citaat= |bezochtjaar=2022 |bezochtmaanddag=01-27}}

Alle parametersBewerken

Engelstalige equivalenten worden aanvaard maar behalve 'pages' tonen ze identieke resultaten als Nederlandse parameternamen.
 • Als referte moet de sjabloonopening {{ zonder spatie volgen op <ref> en tenzij binnen de referte tekst volgt, plakt u de </ref> vlak achter de afsluiter }}.
 • Een spatie hoeft noch voor of na | noch voor of na = en net zo min voor }} — die spaties zijn onafhankelijk van mekaar wel toegestaan.
 • Net voor | mag een lijnovergang staan (ev. ook voor de sjabloonafsluiter }} ); onderstaande vorm is overzichtelijker dan parameters op één lijn:
{{Citeer web
|url= 
|formaat= 
|titel= 
|taal= 
|auteur= 
|familienaam= — alternatief: |achternaam= 
|voornaam= 
|auteurlink= 
|medeauteurs= 
|werk= 
|pagina=  — alternatief: |bladzijde=  — elk automatisch voorafgegaan door "p. " tenzij |nop=J
|paginas= — alternatief: |bladzijden= — elk automatisch gevolgd door " blzn." tenzij |noblzn=J (of |nopp=Y)
|pages=  — automatisch voorafgegaan door "pp. " tenzij |nopp=Y (of |noblzn=J)
|uitgever= 
|datum= 
|jaar=     
|maand= 
|citaat= 
|bezochtdatum= 
|bezochtjaar= 
|bezochtmaanddag= 
|archiefurl= 
|archiefdatum= 
}}
Als waarde bij nop, nopp of noblzn is alles even goed als het maar iets is (bvb. J, Y, N, x, 0, 1). Voorbeeld: |pagina=blz. 2|nop=Y toont "blz. 2" i.p.v. |pagina=2 dat "p. 2" toont.
Terwille van flexibele toepassing, worden waarden met ongewone vorm niet geweigerd; u kijkt best het resultaat na ('Bewerking ter controle bekijken') vooraleer op te slaan.

Verplichte parametersBewerken

 • url: Het web adres (URL) van de pagina.
 • titel: Titel van de pagina.

Weglating van het volgende wordt technisch aanvaard maar is voor bewijzen a.d.h.v. een bron sterk af te raden:

 • bezochtdatum: de datum YYYY-MM-DD waarop werd nagezien dat een bron relevant is en de tekst ermee overeenstemt, bvb. |bezochtdatum=2012-11-01
ofwel, maar niet in normale omstandigheden, dus louter theoretisch:
 • bezochtjaar en eventueel ook bezochtmaanddag: jaartal JJJJ en maand+koppelteken+dag MM-DD

Niet-verplichte parametersBewerken

 • formaat: bijvoorbeeld Pdf of Doc of Xml. Html-formaten zijn standaard en worden niet vermeld.
 • taal: van de relevante tekst (bij de opgegeven titel) van de publicatie
 • auteur: in vorm gescheiden door komma+spatie, (Familienaam), (Voornamen) of (Familienaam), (Eerste voornaam) (Initialen volgende voornamen elk met punt) of (Familienaam), (Initialen eerste voornaam of alle voornamen elk met punt) — Gescheiden door kommapunt+spatie kunnen hier meerdere auteurs opgegeven worden.
  • OF: familienaam werkt samen met voornaam — ev. initialen van voorna(a)m(en) — om familienaam, voorna(a)m(en) te tonen.
  • auteurlink werkt samen met auteur of met familienaam & voornaam om naar het juiste 'Mechelen Mapt'-artikel te linken, ofwel met een door Mechelen Mapt herkend voorvoegsel (als blog, wp, wp-en) inclusief ":" om naar een externe site te linken.
   Bijvoorbeeld: |auteur=Doe, John |auteurlink=wp-en:John Doe (wp enz. niet noodzakelijk in taal van auteur of titel, dat wordt echter niet zichtbaar)
  • medeauteurs: slechts bij auteur of familienaam & voornaam, om nog meer auteurs toe te voegen, onderling gescheiden door "; "
Mits elke auteur voorkomt, maakt het niet uit of alleen parameter auteur dan wel parameters auteur (of familienaam en voornaam) en medeauteurs benut worden:
ofwel: familienaam=(Naam1) |voornaam=(Voornaam1) |medeauteurs=(Naam2), (Voornaam2); (Naam3), (Voornaam3)
ofwel: auteur=(Naam1), (Voornaam1) |medeauteurs=(Naam2), (Voornaam2); (Naam3), (Voornaam3)
ofwel: auteur=(Naam1), (Voornaam1); (Naam2), (Voornaam2); (Naam3), (Voornaam3)
tenzij auteurlink voorkomt: die zet één [[ ]]-link rond ganse auteur (of familienaam, voornaam) en dan kan medeauteurs nuttig blijken.
Bij een te lange auteurslijst plaatst men meteen na de voornaam van de laatste die men nog wil tonen (gewoonlijk al na de eerste zoals die in boekbeschrijvingen opgegeven wordt) " et al" [punt volgt automatisch] - afkorting van 'et alia', Latijn voor 'en andere' (dus niet de alleen door Nederlandstaligen begrepen afkorting " e.a.") - Eén gelinkte auteur met veel verzwegen medeauteurs, benut: |medeauteurs=et al
(Bemerk dat parameternamen als 'auteur1', 'auteur2' of 'auteurs' niet herkend worden.)
 • werk: Als deze pagina onderdeel is van een groter werk, vul de naam van dit werk hier in.
 • pagina: 17-20: eerste, en eventueel na een koppelteken de laatste, relevante pagina. Dit wordt gebruikt om aan te geven welke pagina's relevant zijn voor het citaat, en niet het totaal aantal pagina's van het boek. Dit is eveneens handig voor het Pdf-formaat, waarbij het mogelijk is om direct naar de pagina's te linken door #page=number aan het einde van de Url te plakken.
  Het sjabloon plaatst geen suffix, u mag zelf de (eerste) pagina, bvb. #17 achteraan de url plakken, maar zo is de referentie ook dan exact;
  ofwel url=(1e [titel]pagina) en als het voorbeeld hieronder een extra link opgeven door dezelfde maar gelinkte url#(paginanummer) incl. " p. 17" als pagina parameter, mits nop = J
  pagina = [http://www.example.com/file.pdf#page=17 p. 17]
 • nop: J: indien ontbrekend, wordt opgegeven pagina automatisch voorafgegaan door "p. "
 • paginas: 789: totaal aantal pagina's (boek, of als pagina's onder elkaar getoond op 1 webpagina, of 1e + Vervolg-pagina's zonder een andere type link te volgen). Het opgegeven aantal pagina's wordt automatisch gevolgd door " blzn." Dit gegeven is facultatief, meestal overbodig.
 • OF: pages: identiek als 'paginas' doch het aantal wordt standaard voorafgegaan door "pp. "
 • noblzn OF nopp: J of Y: werkt samen met paginas of pages om toevoeging van " blzn." en "pp. " te onderdrukken.
 • uitgever: Uitgever, als die er is.
 • datum: volledige datum van de publicatie in ISO 8601 YYYY-MM-DD formaat, bijvoorbeeld 2006-02-17.
  • OF: jaar: jaartal JJJJ van de publicatie, en - mits bekend - maand: hoeveelste maand MM van de publicatie. Zo ook de dag bekend is, gebruikt u slechts de 'datum'-parameter.
 • citaat: Relevante citaat van de pagina.
 • archiefurl: Url van de locatie waar een gearchiveerde versie van de pagina kan worden gevonden. (archiefdatum is verplicht als deze parameter wordt gebruikt)
 • archiefdatum: Datum waarop de pagina was gearchiveerd (archiefurl is dan ook verplicht), in ISO 8601 YYYY-MM-DD formaat, bvb. 2006-02-17. Zie Bespreking in het Engels (maar dit sjabloon kent geen parameter 'deadurl').

VoorbeeldenBewerken

Enkele gebruikelijke voorbeelden
{{Citeer web
|url=http://www.example.com/
|titel=My Favorite Things Part II
|taal=Engels
|auteur=Doe, John
|werk=Encyclopedia of Things
|uitgever=Open Publishing
|datum=2005-04-30
|bezochtdatum=2005-07-06
}}
(Engels) Doe, John. My Favorite Things Part II. Encyclopedia of Things. Open Publishing (2005-04-30). Nagezien 2005-07-06.
{{Citeer web
|url=http://www.example.com/
|titel=My Favorite Things Part II
|taal=[http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=eng en]
|auteur=Doe, John
|werk=Encyclopedia of Things
|datum=2005-04-30
|bezochtdatum=2005-07-06
}}
(en) Doe, John. My Favorite Things Part II. Encyclopedia of Things (2005-04-30). Nagezien 2005-07-06.
{{Citeer web
|url=http://www.example.com/
|titel=My Favorite Things Part II
|taal=[[wp:Engels|en]]
|auteur=Doe, John
|datum=2005-04-30
|bezochtdatum=2005-07-06
}}
(en) Doe, John. My Favorite Things Part II (2005-04-30). Nagezien 2005-07-06.
{{Citeer web
|url=http://www.example.com/
|titel=My Favorite Things Part II
|taal=[[wp:Engels|en]]
|auteur=Doe, John
|auteurlink=wp-en:John Doe
|bezochtdatum=2005-07-06
}}
(en) Doe, John. My Favorite Things Part II. Nagezien 2005-07-06.
{{Citeer web
|url=http://woordenlijst.org/
|titel=Woordenlijst Nederlandse Taal - Officiële Spelling
|uitgever=Nederlandse Taalunie
|bezochtdatum=2012-11-01
}}
Woordenlijst Nederlandse Taal - Officiële Spelling. Nederlandse Taalunie. Nagezien 2012-11-01.
{{Citeer web
|url=http://www.example.com/
|titel=My Favorite Things Part II
|taal=[[wp:Engels|en]]
|bezochtdatum=2005-07-06
}}
(en) My Favorite Things Part II. Nagezien 2005-07-06.
Demo, complex en wat bizar — vier talen, zeven links in diverse formaten (waaronder PowerPoint, Pdf)
{{Citeer web
|url=http://www.sacrecoeur-pedagogie.fr/upload/british_isles_muet.ppt#13
|format=Ppt
|titel=The Royal Coat of Arms of the UK
|taal=[http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=eng eng]
|auteur=Doe, John
|auteurlink=wp-en:John Doe
|medeauteurs=et al
|werk=[http://www.sacrecoeur-pedagogie.fr/upload/british_isles_muet.ppt The British Isles]
|pagina=13
|paginas=63
|uitgever=[http://www.sacrecoeur-pedagogie.fr/upload/projet%20etablissement.pdf Collège le Sacré Coeur], [[wp:Vannes|Vannes]]
|citaat=[[wp-de:Honi_soit_qui_mal_y_pense|Honi soit qui mal y pense]]
|bezochtdatum=2012-11-01
}}
(eng) Doe, John et al. The Royal Coat of Arms of the UK (Ppt). The British Isles p. 13. (63 blzn.). Collège le Sacré Coeur, Vannes. Nagezien 2012-11-01. "Honi soit qui mal y pense"
Wellicht gaat de titellink niet direct naar de gewenste pagina 13 (enkele bronnen stellen toevoegen van #13 of #-1,13 voorop doch de meesten houden het voor .ppt ondoenbaar).
Demo, complex met bijzondere paginering en tekstgrootte — drie talen, zeven links (waaronder formaat Pdf)
{{Citeer web
|url=http://www.athanor.de/dateien/Shakespeare-MerrywivesofWindsor.pdf#39
|format=Pdf
|titel=Volume I Book VII. The Merry Wives of Windsor
|taal=[http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=eng eng]
|auteur=Shakespeare, William
|auteurlink=wp-en:William Shakespeare
|werk=Niet gespecifieerde verzameling van of uit Shakespeares oeuvre
|pagina=41 <small>[gedrukt]</small>, 39 <small>[Pdf]</small>
|paginas=43 blzn. <small>[gedrukt]</small>, 41 <small>[Pdf]</small>
|noblzn=J 
|uitgever=[http://www.athanor.de/ Athanor Akademie], [[wp-de:Burg zu Burghausen#Vierter Burghof|Burghausen]]
 - Athanor e.V, [[wp:München|München]]
|citaat=[[wp-de:Honi_soit_qui_mal_y_pense|Honi soit qui mal y pense]]
|bezochtdatum=2012-11-01
}}
(eng) Shakespeare, William. Volume I Book VII. The Merry Wives of Windsor (Pdf). Niet gespecifieerde verzameling van of uit Shakespeares oeuvre p. 41 [gedrukt], 39 [Pdf]. (43 blzn. [gedrukt], 41 [Pdf]). Athanor Akademie, Burghausen - Athanor e.V, München. Nagezien 2012-11-01. "Honi soit qui mal y pense"
Meteen op de pagina met het citaat (nuttig als net dat bewezen moet worden). Gewoonlijk wordt deze tekst zonder pagina gelinkt (dan is het citaat een illustratie of aandachtpunt).
Gebruik maken van formaat
{{Citeer web
|url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf
|formaat = Pdf
|titel=List of psychotropic substances under international control
|taal=[[wp:Engels|en]]
|uitgever = International Narcotics Control Board
|bezochtdatum=2005-07-06
}}
(en) List of psychotropic substances under international control (Pdf). International Narcotics Control Board. Nagezien 2005-07-06.
Medeauteurs
{{Citeer web
|url=http://www.example.com/
|titel=My Favorite Things Part II
|taal=[[wp:Engels|en]]
|voornaam=John
|familienaam=Doe
|medeauteurs=Smith, Peter; Smythe, Jim
|werk=Encyclopedia of Things
|uitgever=Open Publishing
|datum=2005-04-30
|bezochtdatum=2006-05-16 
}}
(en) Doe, John; Smith, Peter; Smythe, Jim. My Favorite Things Part II. Encyclopedia of Things. Open Publishing (2005-04-30). Nagezien 2006-05-16.
Geen auteur
{{Citeer web
|url=http://www.example.com/
|titel=My Favorite Things Part II
|taal=[[wp:Engels|en]]
|werk=Encyclopedia of Things
|uitgever=Open Publishing
|datum=2005-04-30
|bezochtdatum=2006-05-16 
}}
(en) My Favorite Things Part II. Encyclopedia of Things. Open Publishing (2005-04-30). Nagezien 2006-05-16.
Geen auteur, geen uitgever
{{Citeer web
|url=http://www.example.com/
|titel=My Favorite Things Part II
|taal=[[wp:Engels|en]]
|werk=Encyclopedia of Things
|datum=2005-04-30
|bezochtdatum=2005-07-06
}}
(en) My Favorite Things Part II. Encyclopedia of Things (2005-04-30). Nagezien 2005-07-06.
{{Citeer web
|url=http://www.example.com/
|titel=My Favorite Things Part II
|taal=[[wp:Engels|en]]
|datum=2005-04-30
|bezochtdatum=2005-07-06
}}
(en) My Favorite Things Part II (2005-04-30). Nagezien 2005-07-06.
{{Citeer web 
|url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf
|formaat=Pdf
|titel=List of psychotropic substances under international control
|taal=Greek
|datum=2005-04-30
|bezochtdatum=2005-07-06
}}
(Greek) List of psychotropic substances under international control (Pdf) (2005-04-30). Nagezien 2005-07-06.
Gebruik maken van archiefurl en archiefdatum om pagina's te gebruiken die niet meer bestaan maar wel zijn gearchiveerd
{{Citeer web
|url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf
|formaat=Pdf
|titel=List of psychotropic substances under international control
|taal=[[wp:Engels|en]]
|datum=2005-04-30
|bezochtdatum=2005-07-06
|archiefurl=http://www.archive.org/2005-09-11/www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf
|archiefdatum=2005-09-11
}}
(en) List of psychotropic substances under international control (Pdf) (2005-04-30). Gearchiveerd van het origineel op 2005-09-11. Nagezien 2005-07-06.
{{Citeer web
|url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm
|titel=Interview with Maggie Downs
|taal=[[wp:Engels|en]]
|uitgever=The Desert Sun
|datum=2006-03-31
|archiefurl=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm
|archiefdatum=2006-04-26
}}
(en) Interview with Maggie Downs. The Desert Sun (2006-03-31). Gearchiveerd van het origineel op 2006-04-26.
Gebruik maken van citaat
{{Citeer web
|url=http://www.example.com/
|titel=My Favorite Things Part II
|taal=[[wp:Engels|en]]
|werk=Encyclopedia of Things
|citaat=Lorem ipsum dolor.
|bezochtdatum=2005-07-06
}}
(en) My Favorite Things Part II. Encyclopedia of Things. Nagezien 2005-07-06. "Lorem ipsum dolor."
Ontbrekende verplichte parameter(s) (Fout!)
{{Citeer web
|werk=Encyclopedia of Things
|taal=[[wp:Engels|en]]
|auteur=Doe, John
|datum=2005-04-30
|bezochtdatum=2005-07-06
}}
Kan Sjabloon:Citeer web niet gebruiken, vanwege ontbrekende parameters url en/of titel