Pierre François Xavier de Ram

English.gif Priest and the one and only rector of the short-lived Catholic University of Mechelen
P. F. X. de Ram

Pierre François Xavier de Ram, geboren te Leuven in 1804 en aldaar gestorven in 1865, was een Leuvense seculiere kanunnik en historicus. Hij werd als eerste rector magnificus van de Katholieke Universiteit Mechelen en van de KUL.

De Ram ging eerst naar het seminarie van Mechelen, waar hij in 1827 priester werd. Hij gaf er les en werd archivaris van het Aartsbisdom Mechelen in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden toen koning Willem I de macht van de clerus poogde te beperken. Zich vooral op 18e-eeuwse werken baserend, trachtte De Ram als religieus wetenschapper daar tegen in te gaan. Tevens was hij een actief bestrijder van het protestantisme in de Nederlanden, onder meer door de publicatie van werken als de Levens van de voornaemste Heyligen en roemweerdige peersonen der Nederlanden, waardoor hij faam als hagiograaf verwierf.

In 1816 had de Nederlandse vorst de universiteit van Leuven opnieuw geopend als rijksuniversiteit. Dit was natuurlijk een doorn in het oog van het katholieke establishment. Onder leiding van de Ram werd daarom in 1834 een katholieke universiteit opgericht in Mechelen. Maar al in 1835 werd de Leuvense rijksuniversiteit opgeheven, zodat de Ram, benoemd als rector magnificus, de Mechelse universiteit weer naar Leuven kon brengen. Hij bleef er rector tot aan zijn overlijden.

In de Belgische revolutie was de Ram actief om een Rooms-liberale coalitie te verenigen tegen de Nederlandse vorst. Een politieke ambitie na de onafhankelijkheid had hij echter niet. Hij wilde zich immers volledig op zijn academische loopbaan gooien.

Literatuur

  • J.-J. THONISSEN, de Ram (Pierre-François-Xavier), in Biographie Nationale de Belgique, T. 5, col. 650-670.
  • Victor DE BUCK, Monseigneur de Ram, recteur magnifique de l'Université catholique de Louvain, Paris, éditions Charles Douniol, 1865.

Bron