Mechelen in boeken

English.gif List and short description of books about Mechelen
Leesgenot (Foto: Jan Smets)
Voormalige brouwerij St.-Michiel, Rik Woutersstraat

Mechelen was en blijft ook een onderwerp voor schrijvers. Een schat aan gegevens komt tot ons door historische bronnen en archeologen omwoelen nog immer de ondergrond. Artefacten worden gereinigd, in hun tijdskader gezien en in musea gekoesterd. Ook nieuwigheden houden de stad boeiend. Geregeld komt dan een naslagwerk uit over een bepaalde periode, gebouw of personaliteit. Zo ook publiceert men degelijke en veelal rijkelijk geïllustreerde werken over kunst en cultuur, naast tevens door inwoners gewaardeerde toeristische gidsen.

In dit artikel kan kennis genomen worden van boeken over Mechelen en de Mechelaars, reëel of in fictie. Onder enige uitgelichte werken met beknopte details, vindt men een alfabetische lijst van honderden auteurs met hun titel(s) en uitgave(n). Bij veelschrijvers als Van Balberghe en Foncke kan men hun initieel verborgen lange reeks artikels 'tonen'. Na de auteurslijst staan nog enkele nuttige hoofdstukjes.

In bijzonderheden vermeld

Mechelen (reeks Steden van België, deel 9)
Mechelen (reeks Steden van België, deel 9)
auteur: Kocken, Marcel (tekst)
De Mey, Annelies (foto's)
uitgegeven: Artis-Historia (1987)
Algemene en historische beschouwingen over Mechelen

De kleurenillustraties waren in te plakken.

(128 pagina's, 25,5 x 21,5 cm, harde kaft)

← kaft
"het mechelen van toen"
"het mechelen van toen"
auteur: Vermoortel, Frans
uitgegeven: Marc Van de Wiele, Brugge (1984)
Mensen in 251 toegelichte zwart-witbeelden
van de prilste fotografie in Mechelen, 1843, tot aan 1940

(150 pagina's, 30 x 21,5 cm, linnenbeklede harde kaft)

← kaftwikkel
Mechelen, de memoires van een stad
Mechelen, de memoires van een stad
auteur: Vermoortel, Frans
uitgegeven: Marc Van de Wiele, Brugge (1986)
Naslagwerk over Mechelen, met een 400-tal omschreven
zwart-witfoto's, waarvan de allereerste uit 1843 dateren

(240 pagina's, 30,5 x 22,5 cm, linnenbeklede harde kaft)


← kaftwikkel
Waar is de tijd, Mechelen
Waar is de tijd, Mechelen
auteur: 7 hfdst.:Kocken,  Marcel. Elk 2: Delbaere,  Paul; De Nijn,
Heidi;  Huygens,  Frank; Van de Leur,  Lucas; Van der
Auwera, Jeroen; Vanhoof, Frans. Elk 1: Damen H;
DeBelder H; De Coene K; De Lannoy H; Delbaere M;
Installé H; Pluymers B; Put E; Stroobants B;
Teughels F; Van Uytven R; Versele R; Wellens M.
uitgegeven: Waanders / Diogenes, Zwolle - Deurne (± zwj;2001)
In 20 maandelijks verschenen thematische hoofdstukken:
1000 jaar Mechelen, bevattelijk beschreven door specialisten
en geïllustreerd met een massa kleuren- en zwart-witfoto's
(487 pagina's, 31,5 x 24,5 cm, linnenbeklede harde map)
← verzamelmap
Oud Mechelen
Oud Mechelen
auteur: Godenne, Leopold
uitgegeven: Willy Godenne, Mechelen
Pentekeningen door Leopold Godenne
naar David De Noter en anderen (80 pagina's, 15,5 x 20 cm)
← kaft
Gids voor Oud Mechelen
Gids voor Oud Mechelen
auteur: Kocken, Marcel
uitgegeven: Standaard Uitgeverij, Antwerpen (1981)
C. De Vries-Brouwers, Antwerpen /
Fibula, Haarlem (1989)
Standaard gids, opgesteld door een oud-gids en archivaris


Zeer uitgebreide z/w illustratie.


(475 pagina's, 20,5 x 10,5 cm, gebonden, harde kaft)← kaft uitgave 1989 (1981 is grijzer)
Mechelen
Mechelen
auteur: Verleyen, Frans;
Decreton, Jan
uitgegeven: Lannoo, Tielt (zonder jaartal)
(in ambtsperiode burgemeester Joris 1986 ‍–'89)
Geïllustreerd, kleurenfoto's Jan Decreton en Peter Labarque
(224 pagina's, 29,5 x 25,5 cm, linnenbeklede harde kaft)

← kaftwikkel
Mechelen Feiten & Façades
Mechelen Feiten & Façades
auteur: Van Hoeylandt, Luc (foto's, concept & lay-out);
Kocken, Marcel (toelichtingen)
uitgegeven: Elena, Mechelen (2015, herziene druk 2017 [1])
Een 450-tal foto's van historische gebouwen & markante details,
voorzien van verantwoorde toelichtingen. Coupering en digitale
eliminatie van storende elementen geven de gevel alle aandacht.

(286 pagina's, 25,5 x 22 cm, linnenbeklede harde kaft)

← kaftwikkel
Mechelen Ondergronds
Mechelen Ondergronds
auteur: Van der Taelen, Emile
uitgegeven: Boekscout, Soest [NL] (2017)
subtitel: Kelders en andere krochten

Een kijk in 66 gefotografeerde kelders binnen de vesten,
crypten en tot verdwijning gedoemde tunnels met een
woordje over de architectuur in historisch verband.
Aandacht kreeg ook de voor een flink deel ondergrondse
spoor- en wegverbinding in aanbouw.

(190 pagina's, 29,7 x 21 cm, harde kaft)
'Water in de straten van Mechelen'
'Water in de straten van Mechelen'
auteur: Berlemont, Frans
uitgegeven: J. Stevens, Mechelen (1980)
subtitel: historische tochten op de Dijle en de vlietjes
Geïllustreerd met zwart-witfoto's (gebonden,
boekdeel I 154 en II 148 pagina's, 24,5 x 16 cm, lichte kaft)
← kaften I naast II
Toren en Beiaard te Mechelen
Toren en Beiaard te Mechelen
auteur: Joosen, Constant (foto's);
Laenen, Joseph (toelichtingen)
uitgegeven: Willy Godenne, Brussel (1930)
subtitel: La tour et le carillon à Malines

Zeldzaam boek met 85 zwart-witfoto's
o.m. vanaf Sint-Romboutstoren en van de oude beiaard

(30 pagina's tekst, tweetalig, 27,5 x 22 cm)

← kaft
Coloma "de Onbekende"
Coloma "de Onbekende"
auteur: De Leersnijder, Jacques
uitgegeven: Coloma-Instituut, Mechelen (1990)
(naar aanleiding van het 25-jarig jubileum)
Geschiedenis van het Domein Coloma
en zijn eigenaars door de eeuwen heen.

Geïllustreerd met zwart-witfoto's en -tekeningen.

(96 pagina's)
Battel opgehelderd
Battel opgehelderd
auteur: Van Kerckhoven, Roger
uitgegeven: door auteur in eigen beheer (2015)
subtitel: overzicht van de geschiedenis van het gehucht Battel
subtitel: van in de vroegste tijden tot vandaag.


Vlot leesbare boeiende visie van de kort na publicatie overleden
auteur, die zich vele jaren lang in het onderwerp had verdiept.
Naar zijn verwachting onthaalden academici methodologische
kenmerken en meerdere beweringen op ernstige bedenkingen.

(330 pagina's, 27 x 19 cm, lichte kaft)

← kaft
De Sint-Romboutsviering te Mechelen 775 – 1925
De Sint-Romboutsviering te Mechelen 775 – 1925
uitgegeven: W. Godenne, Mechelen (1925)
Dit boekje is uiterst zeldzaam.

Het bevat het programma van de Jubelprocessie
en van de godsdienstige plechtigheden in juli 1925.

(31 pagina's)← Sint-Romboutsviering in 1925
Hekserij en exorcisme
Hekserij en exorcisme
auteur: Raes, Eric
uitgegeven: Stichting Mens en Kultuur, Gent (1993)
(inmiddels Mens & Cultuur Uitgeverij)
Beschrijvingen van drie gevallen van hekserij en drie gevallen
van exorcisme uit de late 16e en vroege 17e eeuw,
waarvan 5 zaken uit Mechelen en omgeving.

(64 pagina's)

Link: presentatie door uitgeverij
Gruwelgids voor Oud-Mechelen
Gruwelgids voor Oud-Mechelen
auteur: Kocken, Marcel
uitgegeven: C. De Vries-Brouwers, Antwerpen (2007)
Over de rechtspraak in vroegere tijden in Mechelen en vooral
de minder fraaiekantjes ervan.
Het is een aaneenschakeling van opknopingen, verbanningen,
folteringen, onthoofdingen, hekserij, ketters, moordenaars,
dieven, landlopers, rechters en beulen.

Uitgave bij het 50-jarig bestaan van de Gidsenbond Mechelen
(224 pagina's, 21 x ? cm)
Genoeg oorlog! Mechelen na de Vrede van Munster
Genoeg oorlog! Mechelen na de Vrede van Munster
auteur: Levens, Pierre
uitgegeven: door auteur in eigen beheer (2016)
subtitel: Het dagelijks leven in Mechelen en omgeving
subtitel: uit het dagboek van een Hollander 1653-1655
subtitel: reizen, leven, vermaak, misdaad en religie.

De auteur, een stadsgids, geeft dankzij het dagboek van een
rechter die in Mechelen verbleef een blik op het 17e-eeuwse
stadsleven: ooggetuigenverslagen van schutterswedstrijden,
toneelvoorstellingen en processies, naast onder meer
misdaad, kloosterleven en religieuze tegenstellingen.
Aangepaste tekeningen en landkaarten in kleur. (256 pagina's)
← kaft

Zie over hetzelfde dagboek: Fruin, Robert

De Boerenkrijg te Mechelen in 1798 ('Dutch edition')
De Boerenkrijg te Mechelen in 1798 ('Dutch edition')
auteur: De Rees, August (1871 ‍–1946)
uitgegeven: British Library, Historical Print Edition (2011)
Dit boekje (105 pagina's) is een heruitgave
van een werkje uit 1898 (83 pagina's)

Het is ook als iBook en via iTunes beschikbaar.

Late Medieval Enclosed Gardens of the Low Countries
Late Medieval Enclosed Gardens of the Low Countries
auteur: Baert, Barbara;
Watteeuw, Lieve (voorwoord)
uitgegeven: Peeters Publishers, Leuven (2016)
subtitel: Contributions to Gender and Artistic Expression

In dit tweede deel uit de reeks Studies in Iconology belicht
prof. dr. Baert (KUL, Illuminare: Studiecentrum voor Middeleeuwse
Kunst, winnares van de voorname Francquiprijs 2016) de unieke
reeks van zeven Mechelse retabelkastjes, de 'beloken hofkes'
(hedendaags 'besloten hofjes'), vanuit een niet alleen kunsthis-
torische maar bovenal cultureel-antropologische invalshoek.

(Engelstalig, 119 pagina's, 24,5 x 18 cm, lichte kaft)
Mechelen, Kunst van de middeleeuwen tot heden
Mechelen, Kunst van de middeleeuwen tot heden
auteur: De Mets, Rudy (stadsgids in Mechelen)
uitgegeven: Book & Media Publishing, Antwerpen (2007)
Een herwerking van het kunstboek dat Rudi de Mets in 1997
schreef, uitgebreid met een massa kleurenfoto's
en nieuwe kunststromingen
Foto's Jan Van Deuren en Joris Luyten
(viertalig, 167 pagina's, 30,5 x 23 cm, linnenbeklede harde kaft)

← kaftwikkel
Mechelen op wielen
Mechelen op wielen
auteur: Devroey, Werner (samensteller)
uitgegeven: Het Streekboek (1993)
(Voorwoord april 1991 burgemeester Vanroy)
Buurtspoorwegen sinds de stoomtram in Mechelen

(104 pagina's, 30 x 22,5 cm, kunstleerbeklede harde kaft)

Beperkte oplage, genummerde exemplaren

← kaftwikkel
Handen in elkaar
Handen in elkaar
auteur: Cornelis, Rudy;
Kocken, Marcel;
Van Cakenberghe, Felix
uitgegeven: Ziekenfonds De Voorzorg [Socialistische
Mutualiteiten], Mechelen (1988)
subtitel: 100 jaar ziekenfonds De Voorzorg
subtitel: in het arrondissement Mechelen 1888 ‍–1988


Gedenkboek met ettelijke zwart-witfoto's


(216 pagina's, 23,5 x 16,5 cm)

Een familiegeschiedenis, grotendeels verzonnen en danig opgesmukt
          NOG
    GEEN
FOTO
Een familiegeschiedenis, grotendeels verzonnen en danig opgesmukt
auteur: Van Dievel, Louis
uitgegeven: Houtekiet, Antwerpen (2008)
Louis van Dievel vermengt zijn familiehistorie met de
geschiedenis van Bonheiden en Mechelen.
Een boeiende roman over honger, oorlog, liefde
en vader-zoonrelatie in het bijzonder.

Beknopt vermeld

Alfabetisch per auteur

 • Adriaens, Ward. Zie naast Steinberg, Maxime (et al.).
 
Azevedo. Cronyke van Mechelen
 • Azevedo Coutinho y Bernal, Gérard Dominique (Gerardus Dominicus). Zie de Azevedo Coutinho y Bernal, Gérard Dominique.
 • Baert, Barbara. Zie in bijzonderheden vermeld Late Medieval Enclosed Gardens of the Low Countries.
 • Bafcop, Marc.
 • Beeck, Jos. Zie naast Peleman, Bert (red.).
 • Beterams, Frans Gaston Coleta. Zie Stadsarchief Mechelen.
 • Berlemont, Frans. Zie in bijzonderheden vermeld 'Water in de straten van Mechelen'.
 • Brouwers, Lodewijk. De Jezuïeten te Mechelen – In de 17de en 18de eeuw en hun Xaveriuskerk. Uitgeverij Huis van Leliëndaal (1977).
 • Buskens, Emiel.
  • Mechelen in 't verleden. Dierickx-Beke & zonen (1917)
  • Zie ook naast Foncke, Robert (red.).
 • Caelen, Karel. Zie naast Van de Leur, Lucas.
 • Chantrel, Joseph. Malines, fêtes et congrès. C. Dillet, Parijs (1863) — Online: Google Book
 • Chariot, Pierre. Zie naast Poumon, Emile; Depelsenaire, Marcel.
 • Charlier, Georges. Zie naast Eeman, Michèle.
 • Clerbout, Geert.
  • Publiek Geheim. Van Halewyck (2011)
  • Oorlog aan de Dijle – Mechelen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van Halewyck (2012)
  • En nu gaan ze boeten. Van Halewyck (2015) — Historisch naslagwerk
 • Coninckx, Hyacinth J. B..
  • Geschiedkundige aanteekeningen betreffende Mechelsche gebruiken ontleend aan onuitgegeven plaatselijke archieven en kronijken. Godenne, Mechelen (1894)
  • Le livre des apprentis de la Corporation des peintres et des sculpteurs à Malines. L. & A. Godenne, Mechelen (1903)
  • Notes et documents inédits concernant l'art et les artistes à Malines. Godenne, Mechelen (1909)
  • Mechelsche zeden, gewoonten, spreek- & zegwoorden: van eertijds en nu, verzameld in drie reeksen. Godenne, Mechelen (1911)
  • Annales du XXIIe congrès (Malines, 1911). Godenne, Mechelen (1911)
  • La Vierge de l'ancienne Maison échevinale à Malines. Dierickx-Beke, Mechelen (1923)
  • Cinq siècles d'architecture civile à Malines, du XIIIe au XVIIIe siècle. Imprimeries Malinoises, Mechelen (1938)
  • Zie ook naast Neeffs, Emmanuel.
 • Contrijn, Jef/Jozef. Zie naast Peleman, Bert (red.).
 • Cornelis, Rudy. Zie in bijzonderheden vermeld Handen in elkaar.
 • Croes, Frans. Zie naast Van de Leur, Lucas.
 • Croon, Peeter. Historie van Onse Lieve Vrauwe van Hanswyck – Door haer audt ende Mirakuleus Beeldt – Eertydts buyten nu binnen Mechelen Besonderlijck Vermaert. Gysbrecht Lints, Mechelen (1670)
 • Cuypers d'Alsinghen, Joseph.... Zie Cuypers van Alsinghen, Jozef....
 • Cuypers van Alsinghen, Jozef Ferdinandus Gislenus; Van den Eynde, Rombout. Provincie, stad, ende district van Mechelen, opgeheldert in haere Kercken, Kloosters, Kapellen, Gods-huysen, Gilden, publieke Plaetsen, met de Fondatien, Patronaetschappen, ende Voorrechten [...] als oock alle Op-schriften, Graf-schriften [...] mitsgaeders [...] de Schilderyen [...] Beeld- ende Architectuer-wercken, soo binnen de Stad als in haere Dorpen ende Gehuchten (2 delen). J.B. Jorez, Brussel (1770)
 • Damen, Hilda. Zie in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • David, Jan Baptist. Geschiedenis van de stad en de heerlijkheid van Mechelen. Vanlinthout en Cie, Leuven (1854); Pamilia et Patria (1985)
 • de Azevedo Coutinho y Bernal, Gérard Dominique (Gerardus Dominicus).
  • Cronyke van Mechelen (8 delen). J. Jacobs, Leuven (1747 ‍–'70)
  • Korte Chronyke der Stadt ende Provincie van Mechelen 420 – 1582 (28 delen). Leuven (tussen 1769 en 1776).
  • Oudheden der stadt ende provincie van Mechelen. J. B. Vander Haert, Leuven (1775)
  • Korte Chronycke Van Vele Gedenckweerdige Geschiedenissen: Soo In De Principaele Steden Van Het Hertoghdom Van Brabant Als In De Stadt En Provincie Van Mechelen. J. Jacobs, Leuven (1769 ‍-'70); heruitgave Nabu Press (2012)
 • De Belder, Hein. Zie in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • De Coene, Karen. Zie in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • Decreton, Jan. Zie in bijzonderheden vermeld Mechelen.
 • Delafaille, Frans Edward. Zie bibliografie in artikel 'Frans Edward Delafaille', Mechelse auteur.
 • De Lannoy, Herwig.
  • Een stad in omwenteling – Een reis door Mechelen in de 'lange' negentiende eeuw 1789 – 1914. Elena, Mechelen (2017)
  • Zie ook in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • Delbaere, Maurits. Zie in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • Delbaere, Paul. Zie naast Van Bets, Karel, naast Van de Leur, Lucas en in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • De Leersnijder, Jacques. Zie in bijzonderheden vermeld Coloma "de Onbekende".
 • De Longé, Guillaume. Coutume de la Ville de Malines. Fr. Gobbaerts, Brussel (1879)
 • De Mets, Rudy. Zie in bijzonderheden vermeld Mechelen, Kunst van de middeleeuwen tot heden.
 • De Mey, Annelies. Zie in bijzonderheden vermeld Mechelen (reeks Steden van België, deel 9).
 • Denekens, Eddie. Zie naast Eeman, Michèle.
 • De Nijn, Heidi.
 • De Noter, Jan Baptist. Zie naast Kocken, Marcel en naast Neckers, Jan Arthur Leo.
 • Depelsenaire, Marcel. Zie naast Poumon, Emile en naast Vermuyten, Frans.
 • De Rees, August. Zie naast Foncke, Robert (red.) en in bijzonderheden vermeld De Boerenkrijg te Mechelen in 1798.
 • De Roover, Leen; Wollants, Sam. JubileUM, 100 jaar Ursulinen Mechelen. De Ware Vrienden van Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen-Hagelstein, Mechelen (2014)
 • De Smedt, Raphaël.
 • De Smidt, Jacobus Thomas (red.) et al. Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën [en Procesbundels (dossiers)] berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, 6 volumes (I: 1465 ‍–1504; II: 1504 ‍–1531; III: 1531 ‍–1541; IV: 1541 ‍–1551; V: 1551 ‍–1563; VI: 1563 ‍–1580). Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, Hilversum–Utrecht; Koninklijke Commissie voor de Uitgave van Oude Wetten en Verordeningen van België, Brussel (I: 1966; II: 1971; III: 1979; IV: 1987; V: 1987; VI: 1988)
 • Devroey, Werner. Zie in bijzonderheden vermeld Mechelen op wielen.
 • De Weerdt, Koen. Zie naast Hoflack, Marijke.
 • Diddens, Hendrik. Woordenboek van het Mechels dialect. Uitgave in eigen beheer (A ‍–‍Z 433 pp., 1986); door Mechelen 2000+ vzw (A ‍–‍L 319 + M ‍–‍Z 356 pp., 1999).
 • Eeman, Michèle.
  • Eeman, Michèle; Kennes, Hilde; Mondelaers, Lydie; Hoflack, Marijke. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 9n: Stad Mechelen – Binnenstad. Inventaris van het cultuurbezit in België – Architectuur. Vlaamse Gemeenschap: Dep. Leefmilieu en Infrastructuur: Adm. Ruimtelijke Ordening Huisvesting en Milieu: Bestuur Monumenten en Landschappen, Brussel / Snoeck-Ducaju & Zoon nv, Gent (1984) — Louter de binnenstad; buiten de vesten zie deel 13n bij Kennes, Hilde et al.
  • Eeman, Michèle; Denekens, Eddie; Vissers, Patrick; Pauwels, Oswald; Stemgée, Daan; Charlier, Georges. Wandelen door Oud Mechelen. Stichting Monumenten- en Landschapszorg, Brussel (1991)
  • Zie ook naast Bafcop, Marc en naast Hoflack, Marijke.
 • Egels, Patrick; m.m.v. Geys, Frans (foto's). Mechelen tijdens het interbellum – Wederopbouw, art déco en modernisme. Restauratie Integratie Mechelen vzw (1998)<!––Meer dan 100 afbeeldingen en zwartwitfoto's en 15 kleurenfoto's. (168 pp.)-->
 • Engels, Kristelt. Zie naast Bafcop, Marc.
 • Ervynk, Anton. Zie naast Troubleyn, Liesbeth.
 • Foncke, Robert Jan Vital Lodewijk.
  • Zie ook bibliografie in artikel 'Robert Foncke'.
  • Uit de geschiedenis van het lager onderwijs te Mechelen op het einde der XVIe eeuw. H. Dierickx-Beke zonen, Mechelen (1916)
  • Hendrick Fayd'herbe: 'Esbatement van vier personagiën' heruitgegeven met inleiding en aanteekeningen. H. Dierickx-Beke, Mechelen (1923) — Rederijkersklucht uit 1620 van H. Fayd'herbe (° Mechelen 1574 –  ib. 1629)
  • Losse blaadjes – Deftige herbergen in Oud-Mechelen, Eeuwelingen in Oud-Mechelen, Schooldrama te Mechelen, Schoolmeesters, Mechelse boek-schrijfster, Mechelse folklore, Toneelspel, enz.. Folklore en letterkunde IV. H. Dierickx-Beke zonen, Mechelen (1929) — 35 bijdragen over Mechelse verhalen en volkskunde; overdruk uit Mechlinia
  • Uit het Mechelsch dialekt. H. Dierickx-Beke zonen, Mechelen (1932) — Gelijknamige artikels verschenen in Mechlinia I (1922), VIII (1930), een vervolg in X (1932).
  • Die Explosion der Mechelner Sandtores (1546) in Flugschriften der damaligen Zeit. RUG: Werken, Uitgegeven door de Faculteit der wijsbegeerte en letteren LXVIII. Universiteit Gent, Antwerpen–Parijs–Amsterdam; De Sikkel, Antwerpen (1932)
  • Foncke, Robert; van Haemstede, Adriaen Cornelisz; Rabus, Ludwig. Duitse Vlugschriften van de tijd over het proces en de terechtstelling van de Protestanten Frans en Nikolaas Thys te Mechelen (1555), Met inleiding en aantekeningen opnieuw uitgegeven. RUG: Werken, Uitgegeven door de Faculteit der wijsbegeerte en letteren LXXX. Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen–Parijs–Amsterdam; De Sikkel, Antwerpen (1937)
  • Foncke, Robert (red.); Lebeer, Louis (ill.); Goossens, Korneel (ill.); Buskens, Emiel; Gabriëls, Juliane; De Rees, August; Verheyden, Prosper et al.. Mechelen de Heerlijke. Plantin, Mechelen (1938; heruitgave 1947)
 • Fruin, Robert.
  • Uit het Dagboek van een Oud-Hollander. De Gids XXXIII deel 4, p. 369 ‍–416. P.N. van Kampen & zoon, Amsterdam (1869) — artikel. Online: Dbnl
  • Uit het dagboek van een oud-Hollander (1869). Robert Fruin's verspreide geschriften, met aantekeningen, toevoegingen en verbeteringen des schrijvers nalatenschap deel IV Historische opstellen, p. 195 ‍–244. Dr. P. J. Blok, Dr. P.L. Muller en Mr. S. Muller Fz.; Martinus Nijhoff, 's Gravenhage (1901) — artikel. Online: Internet Archive
 • Gabriëls, Juliane. Zie naast Foncke, Robert (red.).
 • Gailliaerde, André. Zie naast Kocken, Marcel.
 • Geys, Frans. Zie naast Peleman, Bert (red.) en naast Egels, Patrick.
 • Godenne, Leopold.
  • Oud Mechelen. Zie in bijzonderheden vermeld.
  • Malines jadis et aujourd'hui. L. & A. Godenne, Mechelen (1908); facsimile herdruk C. De Vries-Brouwers, Antwerpen (1973)
  • De processies, praalstoeten cavalcades te Mechelen: de ommegang en de geschiedenis van Op Signorke. Willy Godenne, Brussel (1938) — Officieel programma der jubelviering van 1938.
  • Les processions, cortèges, cavalcades de Malines: L'Ommegang et l'histoire de Op Signorke. Willy Godenne, Brussel (1938)
  • Malines Jadis, Mechelen in 't verleden. W. Godenne, Brussel (1938)
 • Goeyers, Pascale. Zie naast Bafcop, Marc.
 • Goossens, Korneel.
  • Mechelen, Het paradijs aan de Dele. Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen (1941) [47 pp.]; J. Stevens, ... (1979) [71 pp.]
  • Mechelen, de Heerlijke (reeks Dietse Landschappen en Steden nr. 4). Wiek-op, Brugge (1951)
  • Zie ook naast Foncke, Robert (red.).
 • Goossens, Petrus Lambertus (kardinaal). Herderlijke brief over den Eeredienst van den Heiligen Rumoldus. H. Dessain (27 april 1902). ... (...)
 • Gouverneur, Eduard. De Minderbroeders te Mechelen. Licap, ... (1981)
 • Hakker, Joseph.
 • Hoflack, Marijke.
  • Hoflack, Marijke; De Nijn, Heidi; Eeman, Michèle; Ockeley, Jaak; Installé, Henri; Nobels, Frank; De Weerdt, Koen. 800 jaar Onze-Lieve-Vrouwegasthuis: uit het erfgoed van de Mechelse gasthuiszusters en het OCMW. Stedelijke Musea, Mechelen (1998) — n.a.v. tentoonstelling Hof van Busleyden april–mei 1998
  • Zie ook naast Eeman, Michèle.
 • Hüsken, Wim.
  • Hüsken, Wim; Stroobants, Bart; Van der Jeught, Els. Goudleer in Mechelen. Stedelijke Musea, Mechelen (2004)
  • Zie ook naast Stroobants, Bart.
 • Huygens, Frank. Zie in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • Installé, Henri.
 • Janssen, Fred. Zie naast Sermeus, Heinrich.
 • Joosen, Constant. Zie naast Van Balberghe, Jozef en in bijzonderheden vermeld Toren en Beiaard te Mechelen.
 • Joosen, Henry. Zie Stadsarchief Mechelen.
 • Kaerius, Petrus. Zie Van der Keere, Pieter
 • Kennes, Hilde.
  • Kennes, Hilde; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Van Haeverbeeck, Suzanne (red.). Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 13n 2: Provincie Antwerpen – Arrondissement Mechelen – Kanton Mechelen. Inventaris van het cultuurbezit in België – Architectuur. Vlaamse Gemeenschap: Dep. Leefmilieu en Infrastructuur: Adm. Ruimtelijke Ordening Huisvesting en Milieu: Bestuur Monumenten en Landschappen, Brussel / Brepols, Turnhout (1995) — Omheen de vesten; binnenstad zie deel 9n bij Eeman, Michèle et al.
  • Zie ook naast Eeman, Michèle.
 • Kinnaer, Frank. Zie naast Troubleyn, Liesbeth.
 • Knops, Guido. Zie naast Smets, Marcel.
 • Kocken, Marcel.
  • Zie ook bibliografie in artikel 'Marcel Kocken'.
  • Zie ook naast Maes, Louis Theo Maria (red.) en in bijzonderheden vermeld Steden van België 9, Waar is de tijd, Gids voor Oud Mechelen, Gruwelgids, Handen in elkaar
  • Kocken, Marcel; Taeymans, Bert; Gailliaerde, André. Klein Seminarie Mechelen. Klein Seminarie, Mechelen (1974)
  • Kocken, Marcel; Venstermans, Jan. 600 jaar Bouwbedrijf te Mechelen. Syndikale Kamer Bouwnijverheid, Mechelen (1977) — In één band:
   • Venstermans, Jan. Inleiding (kort) + Geschiedenis van de syndikale kamer der bouwnijverheid en aanverwante vakken van Mechelen en omstreken.
   • Kocken, Marcel. 600 jaar beroepsorganisatie van het bouwbedrijf te Mechelen
  • Kocken, Marcel (inleiding); De Noter, Jan Baptist (tekeningen). Mechelen in de 19de eeuw, pentekeningen van J.B. De Noter. Stad Mechelen, Mechelen (1980).
  • Kocken, Marcel (tekst); Van den Eynde, Arnold Frans (tekeningen); Van den Eynde, Auguste Jozef Antoon (tekeningen). Mechelen volgens Van den Eynde. J. Stevens, Mechelen (1982).
  • Kocken, Marcel; m.m.v. Van Zeir, Louis. Mechelen – Over mensen en dingen. J. Stevens, Mechelen (1983)
  • Kocken, Marcel (tekst); Van Hoeylandt, Luc (foto's).
   • Mechelen Impressies – Impressions – Impressionen. C. De Vries-Brouwers, Antwerpen (2009)
   • Mechelen – Een historische kijk. De Vries (2012)
   • Mechelen – Feiten & Façades. Zie in bijzonderheden vermeld.
 • Laenen, Joseph.
  • Geschiedenis van Mechelen tot op 't einde der Middeleeuwen. ..., Mechelen (1926)
  • Bij de nonnekens van Muizen, een onbescheidenheid. .... (1927)
  • Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen. ..., Mechelen (1930)
  • Toren en Beiaard te Mechelen. Zie in bijzonderheden vermeld.
  • Histoire de l'église métropolitaine de Saint-Rombaut à Malines (2 volumes). ..., Mechelen (1919 ‍-'20)
 • Lebeer, Louis. Zie naast Foncke, Robert (red.).
 • Le Clercq, Léopold. De boekerij van het Seminarie van Mechelen. ... (1930)
 • Leurs, Stan.
  • Mechelen. De Sikkel (1930)
  • Steden en landschappen, Mechelen II. ... (...)
 • Levens, Pierre. Zie in bijzonderheden vermeld Genoeg oorlog! Mechelen na de Vrede van Munster.
 • Maes, Louis Theo Maria.
  • Costumen van de stad Mechelen: ontwerp-costumen van 1527. CAD, Brussel (1960) — geen designkostuums maar nieuwe stadsverordeningen
  • Maes, Louis Theo Maria (red.); Kocken, Marcel et al.. Het Parlement en de Grote Raad van Mechelen 1473 ‍–1797. C. De Vries-Brouwers, Antwerpen (2009)
 • Magriet, Frans. 3 mappen met elk 12 pentekeningen
 • Martiny, Victor Gaston. Etude historique et archéologique de l'église Notre-Dame au-dela de la Dyle à Malines. Bulletin de la Commission Royale des Monuments et des Sites – Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, vol. XIII. CRMS–KCML, Brussel (1962)
 • Mondelaers, Lydie. Zie naast Eeman, Michèle.
 • Neeffs, Emmanuel.
  • Le monastère du Val-des-Lys, Leliëndael. Ch. Peeters, Leuven (1868) — Online: Google Book
  • Inventaire Historique des tableaux et des sculptures se trouvant dans les édifices religieux et civils et dans les rues de Malines. C.-G. Fonteyn père, Leuven (1869)
  • Histoire de la peinture et la sculpture a Malines (2 volumes). Eugène Vanderhaeghen, Gent (1876)
  • Neeffs, Emmanuel; Coninckx, Hyacinth J. B.. Tableaux, sculptures et objets d'art conservés dans les édifices religieux et civils de Malines. Cordemans, Mechelen (1891)
 • Neckers, Jan Arthur Leo (tekst); De Noter, Jan Baptist (tekeningen). Mechelen zoals J.B. de Noter het zag. Stevens, ... (1980)
 • Nobels, Frank. Zie naast Hoflack, Marijke.
 • Ockeley, Jaak.
  • De gasthuiszusters en hun ziekenzorg in het aartsbisdom Mechelen, (2 volumes). ... (...)
  • Zie ook naast Hoflack, Marijke.
 • Pauwels, Oswald. Zie naast Eeman, Michèle
 • Peleman, Bert (red.); Geys, Frans; Bafcop, Marc; Torfs, Albert; De Smedt, Raphaël; Rottiers, Jef; Beeck, Jos; Contrijn, Jef/Jozef. Mechelen, Historische Stad. J. E. Buschman, Antwerpen (1972)
 • Perckmans, Frans.
  • Sint-Maartenviering te Mechelen. Uitgave in eigen beheer, druk Mechelsche Drukkerijen, Mechelen (1945)
  • Mechelsche volkskunde – Afspanningen, spijshuizen... . Uitgave in eigen beheer, druk Mechelsche Drukkerijen, Mechelen (1946)
  • Mechelsche volkskunde – Oude winkeltjes. Uitgave in eigen beheer, druk Mechelsche Drukkerijen, Mechelen (1946)
  • Mechelsche volkskunde – Volksgebruiken en straatberoepen. Uitgave in eigen beheer, druk Mechelsche Drukkerijen, Mechelen (1946)
  • Perckmans, Frans; Van Balberghe, Jozef. Mechelse straat-typen. Uitgave in beider eigen beheer, Mechelen (1950)
 • Plomteux, Greet. Zie naast Kennes, Hilde.
 • Pluymers, Bart. Zie in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • Poumon, Emile; Depelsenaire, Marcel; Chariot, Pierre (ill.). Mechelen, zijn geschiedenis, zijn kunstpatrimonium. A. Gallet, Vilvoorde (1968)
 • Prevenier, Walter. Mechelen: Lieu de mémoire van de Bourgondische Nederlanden. ..., Brussel (2001)
 • Put, Eddy. Zie in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • Rabus, Ludwig. Zie naast Foncke, Robert.
 • Raes, Eric. Zie in bijzonderheden vermeld Hekserij en exorcisme.
 • Rassaerts, Armand.
  • Sint-Rombout: op speurtocht naar zijn persoon, leven en tijd. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (1995)
  • De jeugdjaren van Keizer Karel in Mechelen. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (1999)
 • Rottiers, Jef. Zie naast Peleman, Bert (red.).
 • Schoeffer/Schöffer, Joannes. Historische aanteekeningen rakende de kerken, de kloosters, de ambachten en andere stichtingen der stad Mechelen (2 delen). Frans Verhavert-Buelens, Mechelen (± 1879)
 • Schram, Laurence. Zie naast Steinberg, Maxime.
 • Sermeus, Heinrich (inventaris); Janssen, Fred (tekeningen). De Houten Huizen van Mechelen – Door het Keldermans-genootschap op een rij gezet. Keldermansgenootschap, Mechelen (1981)
 • Sire, Petrus. Hanswyck ende het wonderdadigh Beeldt van de Alder-Heylighste Maget ende Moeder Godts Maria – Eertydts buyten, nu binnen Mechelen. Jacobus Ducaju, Dendermonde (1738); Meerdere heruitgaven (21e eeuw)
 • Smets, Jan.
  • Mechelen – Een stad vertelt. Elena, Mechelen (2016)
  • Mechelen – Een stad vertelt 2. Elena, Mechelen (2018) — Een vervolg op het boek uit 2016
 • Smets, Marcel; Knops, Guido; Van der Haegen, Herman. Survey Mechelse stadsgewest: voorbereidende studie en onderzoek (2 delen). Instituut voor sociale en economische geografie, KUL, Leuven–Heverlee (1973):
  • Smets, Marcel. Fase 1.a: Struktuurschets van Mechelen (in deel 1)
  • Knops, Guido; Smets, Marcel; Van der Haegen, Herman. Fase 1.b: Sanering Begijnhof - Heembeemd (in deel 1)
  • Fase 1: Bijlagen (in deel 2)
 • Somers, Bart. Bouwstenen voor een betere stad. Houtekiet (Linkeroevers Uitgevers nv) (2012)
 • Steinberg, Maxime.
  • Steinberg, Maxime; Schram, Laurence. Transport XX Mechelen-Auschwitz. VUBPress, Brussel (2008)
  • Steinberg, Maxime (co-aut. vol. 1); Schram, Laurence (co-aut. vol.𕢯1); Adriaens, Ward (inleiding, concept); Ramet, Patricia (red.); Hautermann, Eric (red.); Marquenie, Ilse (red.). Mecheln-Auschwitz 1942 ‍–1944 – 28 transporten, 18 522 portretten / 28 transports, 18 522 portraits / 28 transports, 18 522 portraits (4 volumes). Joods Museum van Deportatie en Verzet, Mechelen; Academic and Scientific Publishers nv [ASP]; VUBPress, Brussel (2009)
   • vol. 1: De vernietiging van de Joden en zigeuners van België / La destruction des Juifs et des Tziganes de Belgique / The destruction of the Jews and gypsies from Belgium.
   • vol. 2. Gezichten van gedeporteerden: transporten 1–13 / Visages des déportés : transports 1–13 / Faces of the deportees: transports 1–13.
   • vol. 3. Gezichten van gedeporteerden: transporten 14–26 / Visages des déportés : transports 14–26 / Faces of the deportees: transports 14–26.
   • vol. 4. Namenlijst van de gedeporteerden / Liste des noms des déportés / List of names of the deportees.
 • Stemgée, Daan. Zie naast Eeman, Michèle
 • Steurs, Vaast; Uytterhoeven, J.. De toponymie van Mechelen met een historische inleiding. Regenboog (1926).
 • Steyaert, Rita. Zie naast Kennes, Hilde.
 • Stroobant, Louis. Ado, Comte de Malines. ... (1934)
 • Stroobants, Bart.
  • Stroobants, Bart; Wouters, Nico; Hüsken, Wim et al.. Mechelen bouwt: architectuur en stedenbouw in de fifties. Stedelijke Musea, Mechelen (2008).
  • Stroobants, Bart; Verhoeven, Gerrit; Vanhee, Rik. Met de trein: 175 jaar sporen. Stad Mechelen (2010)
  • Zie ook naast Hüsken, Wim en in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • Taeymans, Bert. Zie naast Kocken, Marcel.
 • Teughels, Frans. Zie in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • Torfs, Albert. Zie naast Peleman, Bert (red.).
 • Troubleyn, Liesbeth; Kinnaer, Frank; Ervynk, Anton et al.. Het Steen en de burgers – Onderzoek van de laatmiddeleeuwse gevangenis van Mechelen. ..., Mechelen (2007)
 • Van Autenboer, Eugeen.
  • Volksfeesten en Rederijkers te Mechelen. ... (1962)
  • Geschiedenis van de stad Mechelen. Centrum Brabantse Geschiedenis, ... (...)
 • Van Balberghe, Emile Jozef Octaaf. Zie naast Van Balberghe, Jozef.
 • Van Balberghe, Jozef‎.
  • Zie ook bibliografie in artikel 'Jozef Van Balberghe'.
  • Wat weten wij over de folklore en het dialekt van het Mechelsche? Wat kan er op dat gebied nog gedaan worden?. Mechelsche Drukkerijen, Mechelen (1943)
  • Bijdrage tot de geschiedenis van het hoveniersambacht te Mechelen. Drukkerij De Vos-Van Kleef, Antwerpen (1943)
  • De Mechelse bierhandel: geschiedenis, folklore, dialekt.‎ Karveel-folklorereeks volume 7. Boekuil en Karveel, ‎Antwerpen (1945)
  • Help, de toren brandt! En andere dappere daden... 300 jaar geleden werden de Mechelaars Maneblussers. Ready press, Bonheiden (1986)
 • Van Balberghe, Luc. De man in de Kathedraal. ... (2015) — Roman
 • Van Bets, Karel; Verriest, Bert; Delbaere, Paul. Sint-Romboutskathedraal, Mechelen. Kleine Kunstführer, vol. 2162. Schnell und Steiner, ... (2001)
 • Van Cakenberghe, Felix. Zie in bijzonderheden vermeld Handen in elkaar.
 • Van Caster, Guillaume. Zie Van Caster, Willem.
 • Van Caster, Willem. Zie bibliografie in artikel 'Willem Van Caster', kanunnik.
 • Van de Leur, Frans; Van de Leur, Lucas. De Priorij van Muizen: de bewogen geschiedenis van een nonnenklooster. L. Van de Leur in eigen beheer, Mechelen [Muizen] (1988)
 • Van de Leur, Lucas.
  • Muizen. Uitgave in eigen beheer, Van de Leur, Muizen (1968)
  • Mechelse almanak. Mechelse almanakken volume I. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (1994)
  • Mechelse minimenten almanak. Mechelse almanakken volume II. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (1995) — Kleine bezienswaardigheden in het stadsbeeld
  • Mechelse figuren almanak. Mechelse almanakken volume III. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (1996)
  • Mechelse literatuur almanak. Mechelse almanakken volume VI. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (1999)
  • Mechelse knipsel almanak. Mechelse almanakken volume VII. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (2000)
  • Waar is de tijd, Mechelen. Zie in bijzonderheden vermeld.
  • Mechelse torens met almanak. Mechelse almanakken volume VIII. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (2002)
  • Spotting Mechelen in België. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (2004)
  • Mechelen in pannen en kruiken. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (2008)
  • Een Mechelaar in Görlitz. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (2010) — Frans Van de Leur in Tweede Wereldoorlog
  • Mechelse minimenten: revisited. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (2011)
  • Mechelse figuren: dag na dag. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (2013)
  • Mechelen, allemaal beestjes. Koninklijke Gidsenbond Mechelen, Mechelen (2015)
  • Van de Leur, Lucas; Croes, Frans. Mechelse bonte almanak. Mechelse almanakken volume IV. L. Van de Leur in eigen beheer, Mechelen (1997)
  • Van de Leur, Lucas; Caelen, Karel.
   • Mechelse planten almanak. Mechelse almanakken volume V. L. Van de Leur in eigen beheer, Mechelen (1998)
   • Uit een keuken op het oud begijnhof. L. Van de Leur in eigen beheer, Mechelen (1986)
  • Van de Leur, Lucas; Delbaere, Paul. Mechelse vrouwen. Uitgave in eigen beheer, Mechelen (2005)
  • Van de Leur, Lucas; Vermeulen, Herman. Spotting Mechelen in Nederland. Gidsenbond van Mechelen, Mechelen (2006)
  • Zie ook naast Van de Leur, Frans.
 • Van den Eynde, Arnold Frans. Zie naast Kocken, Marcel.
 • Van den Eynde, Auguste Jozef Antoon. Zie naast Kocken, Marcel.
 • Van den Eynde, Rombout. Zie naast Cuypers van Alsinghen, Jozef Ferdinandus Gislenus
 • Van den Eynde, Willy (red.). Sint-Romboutskathedraal, gestalte van de gotische droom. ..., Mechelen (1990)
 • Van den Heuvel, René (red.). Mechelen en de Farmacie – 50e verjaring van de beroepsvereniging der apothekers van Mechelen: tentoonstelling Museum voor Folklore 28 april – 20 mei 1962. ..., Mechelen (1962)
 • Van der Auwera, Jeroen. Zie in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • Van der Haegen, Herman. Zie naast Smets, Marcel.
 • Van der Jeught, Els. Zie naast Hüsken, Wim.
 • Van der Keere, Pieter. Mechlinia. Germania Inferior XXII. P. Kaerius, Amsterdam (1617) — Over de stad en de heerlijkheid
 • Van der Taelen, Emile.
  • Torens van Mechelen – Meer dan de Sint-Romboutstoren. Boekscout, Soest [NL] (2016)
  • Zie ook in bijzonderheden vermeld Mechelen Ondergronds.
  • Mechelen in 't Groen – Parken – Bossen – Natuurgebieden – Tuinen. Boekscout, Soest [NL] (2019)
 • Van Dieren, Edmond. Het Vlaamsch incident op het Congres van Mechelen, september 1909. ... (...)
 • Van Dievel, Louis. Zie in bijzonderheden vermeld Een familiegeschiedenis, grotendeels verzonnen en danig opgesmukt.
 • Van Doeselaer, Ed.. Opzoekingen betrekkelijk de Mechelsche drukpers, van 1773 tot 1900 (dagbladen en tijdschriften). Van Doeselaer & Dierickx-Beke, Mechelen (1901)
 • Van Hammée, F.O.. Mechelen, oude hoofdstad van de Nederlanden. Heemschutserie LXV. Allert de Lange, Amsterdam (1949)
 • Van Haemstede, Adriaen Cornelisz. Zie naast Foncke, Robert.
 • Van Haeverbeeck, Suzanne (veelal Van Aerschot-Van Haeverbeeck, Suzanne). Zie naast Kennes, Hilde.
 • Vanhee, Rik. Zie naast Stroobants, Bart.
 • Vanhoof, Frans. Zie in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • Van Hoeylandt, Luc. Zie naast Kocken, Marcel.
 • Van Kerckhoven, Roger. Zie in bijzonderheden vermeld Battel opgehelderd.
 • Van Langendonck, Linda. De Sint-Romboutstoren in Mechelen en zijn plaats in de laatgotische architectuur. Janse, Herman; Van Mosselveld J.H. (red.). Keldermans, een architectonisch netwerk in de Nederlanden, p. 27 ‍–59. Gemeentemuseum Markiezenhof Staatsuitgeverij, Den Haag – Bergen op Zoom (1987) — artikel
 • Van Melckebeke, G.J.J.. Zie Van Melckebeke, Willem Jan Joost.
 • Van Melckebeke, Willem Jan Joost. Geschiedkundige aenteekeningen rakende de Sint-Jans-Gilde bygenaemd De Peoene van Mechelen. ... (1862)
 • Van Reusel, Charles.
 • Van Roey, Jozef/Joseph Ernest.
  • Statuta dioecesis mechliniensis in synodo diocesana anna 1945. ..., Mechelen (1945)
  • Zie ook naast Van Balberghe, Jozef.
 • Van Uytven, Raymond.
 • Van Waeyenbergh, Honoré. De bisschopswijding van zijne excellentie Monseigneur Van Waeyenbergh – titelvoerend Bisschop van Gilba, hulpbisschop van Mechelen, rector magnificus van de Katholieke Universiteit – Leuven 28 october 1954. KUL Universitaire uitgaven, Leuven (1955)
 • Van Zeir, Louis. Zie naast Kocken, Marcel en naast Van Balberghe, Jozef.
 • Venstermans, Jan. Zie naast Kocken, Marcel
 • Verheyden, Prosper.
 • Verhoeven, Gerrit. Zie naast Stroobants, Bart.
 • Verleyen, Frans. Zie in bijzonderheden vermeld Mechelen.
 • Vermeulen, Herman. Zie naast Van de Leur, Lucas.
 • Vermoortel, Frans. Zie in bijzonderheden vermeld "het mechelen van toen" en Mechelen, de memoires van een stad.
 • Vermuyten, Frans. (tekst); Depelsenaire, Marcel (tekeningen). Het begijnhof van Mechelen en zijn kerk. Zuid-Nederlandse Uitgeverij, Antwerpen (1971)
 • Verriest, Bert.
  • De gebrandschilderde ramen in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen. ..., Mechelen (2000)
  • De gebrandschilderde ramen in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen – Met toelichtingen in Frans, Duits en Engels. Große Kunstführer, vol. 255. Vrienden van de Sint-Romboutskathedraal; Schnell und Steiner (2010)
  • Zie ook naast Van Bets, Karel.
 • Versele, Roland. Zie in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • Vissers, Patrick. Zie naast Eeman, Michèle.
 • Wellens, Marc. Zie in bijzonderheden vermeld Waar is de tijd, Mechelen.
 • Wollants, Sam. Zie naast De Roover, Leen.
 • Wouters, Nico. Zie naast Stroobants, Bart.

Werken en werkjes zonder vermelding van auteur, chronologisch

 • ... . Stadsreglementen
  • Deel 1: Reglement over de vergunningen van gronden voor begraefplaetsen op het Gemeen Kerkhof en Reglement van politie van het Gemeen Kerkhof. (1861)
  • Deel 2: Reglement over den vervoerdienst der lijken. (1876)
 • —. De Sint-Romboutsviering te Mechelen 775 – 1925. W. Godenne, Mechelen (1925). Zie in bijzonderheden vermeld.
 • —. Gedenkboek Landelijk Eucharistisch Congres Mechelen 23 ‍–31 aug 1930. —, Mechelen (1930)
 • ... . Gedenkboek der Jubelfeesten van OLVrouw van Hanswijk te Mechelen 988 ‍–1938. ... (...)
 • ... . Gedenkboek Jef Denyn, 'Stadsbeiaardier en Meester van den Toren'. Beiaardschool Mechelen, Mechelen (1947)
 • ... . Hulde Staf Nees 25 jaar beiaardier. ... (...)
 • ... . Jubelfeesten Hanswijk 1000. ... (1938)
 • ... . Gedenkboek: Eeuwfeest Sint-Romboutscollege Mechelen (1863 ‍–1963). ... (...)
 • Diverse auteurs. Galerij Nova – Tentoonstellingsseizoen 1962 ‍-1963/1963 ‍-1964/1964 ‍-1965/1965 ‍-1966/1966 ‍-1967/1967 ‍-1968/1968 ‍-1969/1969 ‍-1970/1970 ‍-1971/1971 ‍-1972/1972 ‍-1973. Galerij Nova, Mechelen (periode 1962 ‍–'73) — Elf jaarlijkse overzichtscatalogi per seizoen kunstgalerij Nova, met zwart-witillustraties. (100-tal pagina's elk, 1e jaar 24 x 18,5 cm, overige 22 x 15 cm)
 • ... . De Mechelse gids. G. Claus, Mechelen (5e ed. 1968); A. & G. Claus, Bonheiden (ed. 1973) — Adressen van de Mechelse bevolking
 • —. Retrospectieve tentoonstelling: Mechelen in het oeuvre van Alfred Ost, 1884 ‍–1945. Cultureel Centrum Burgemeester Antoon Spinoy, Stad Mechelen, Mechelen (1980)
 • ... . Klein seminarie 1830 ‍–1980 Mechelen: Terugblik op 150 jaar school en internaat te Mechelen / De tijdtafel / Van adelijke woning tot studentenverblijf / Het klein seminarie als school e.a.. ... (...)
 • —. Tentoonstellingscatalogus: Luister en rampspoed van Mechelen ten tijde van Rembert Dodoens 1585 – 1985. Stad Mechelen (± 1985)
 • ... . Mechels Miniatuur Theater: MMT Lustrumboek (1956 ‍–1986). ... (...)
 • ... . Tentoonstellingscatalogus: Van kist tot kast: het oude meubel te Mechelen. ... (...)

Stadsarchief Mechelen

Het grote aantal documenten in het stadsarchief werd door een aantal inventarissen vlotter op te zoeken. Voor meer dan de eenvoudige en slechts gedeelteijke opsomming hieronder, kan u best deze pagina van het Stadsarchief (met links) raadplegen.

 • Reeks Studia et documenta Mechliniensia (waaruit hier slechts een minieme greep):
  • 1. Joosen, Henry [publ.]. De oudste stadsrekening van Mechelen 1311 ‍-1312. Mechelen (1982).
  • 2. Installé, Henri [publ.]. Inventaris van het fonds visverkopersambacht op het Stadsarchief te Mechelen. Mechelen (1987).
  • 3. Joosen, Henry [publ.]. Inventaris van de stadsrekeningen van Mechelen tot 1570. Mechelen (1988).
  • 4. De Nijn, Heidi [publ.]. Inventaris van het modern archief op het Stadsarchief te Mechelen. Mechelen (1989).
  • 5. Installé, Henri [publ.]. Inventaris van het fonds der lederverwerkende ambachten op het Stadsarchief te Mechelen. Mechelen (1989).
  • 6. Installé, Henri [publ.]. Inventaris van de fondsen vleeshouwersambacht en bakkersambacht op het Stadsarchief te Mechelen. Mechelen (1989).
  • (?) Inventaris van het fonds brouwersambacht op het stadsarchief te Mechelen. ... (...)
 • Inventaris van het Archief van de Commissie van Openbare Onderstand van Mechelen (2 delen):
  • 1. Beterams, Frans Gaston Coleta. Heilig-Geesttafels en Huisarmen, Gasthuizen en Godshuizen. Commissie van Openbare Onderstand Mechelen (1956 ‍-'57)
  • 2: Beterams, Frans Gaston Coleta. Het Begijnhof te Mechelen – De armenzorg in de 19e eeuw. Commissie van Openbare Onderstand Mechelen (1956 ‍-'57)

Varia

 • 'Verzamelpunt Mechelen' herinnert aan het misbruik van de Dossinkazerne door de bezettende nazi's. Dit kortverhaal van slechts enige bladzijden werd door Manteau (Wpg Uitgevers België nv) uitgegeven in 'Vrouwen' (1978), in 'Mannen & vrouwen' (1995) en in 'De beste verhalen van Jos Vandeloo' (1988); ook uit deze selectie door Johan Diepstraten buiten het 'fantastische genre' uit Vandeloos werk tot 1985, is het diens beste genoemd.[2]
 • Abraham Hans vermeldde Mechelen in drie titels uit zijn befaamde Kinderbibliotheek: 'De Mechelse toren', 'Sinterklaas te Mechelen' en 'De Spanjaarden te Mechelen'.
 • Nog niet genoemde auteurs met een Mechelse band:
  • Burssens, Gaston (te Mechelen zijn middelbaar onderwijs gevolgd aan het Atheneum)
  • De Mont, Pol (te Mechelen enige jaren leerling aan het Klein-Seminarie; er in studentenkring 'De Jonge Taalvrienden' en debuterend in 1875)
  • De Coninck, Herman (° Mechelen 1944 en er humaniora aan het Sint-Romboutscollege)
  • De Koninck, Lodewijk (te Mechelen leraar aan de Normaalschool)
  • De Pillecyn, Filip (te Mechelen verblijvend als leraar aan het Atheneum 1933  ‍–'44, collega van zijn latere echtgenote en van René Verbeeck; er voorzitter van de 'Verbond der Vlaamsche Oud-Strijders'-afdeling en van de 'Katholieke Vlaamsche Landsbond')
  • De Voght, Jozef (te Mechelen vanaf 1896 priesteropleiding aan het Groot Seminarie)
  • Durnez, Gaston Cyriel (te Mechelen uitgave in eigen beheer van zijn debuut 'Muzenissen')
  • Joostens, Renaat Anton (pseudoniemen Albe, Kapitein Zeldenthuis, Piet Punt, O.D. Decanus, Robin Rhode, Broeder Abel, Gheselscap en Justus) (° Mechelen 1902)
  • Lambrechts, René (eig. Renaat; ook pseudoniemen Campinus, Renaat van Rijen) (te Mechelen moderne humaniora aan het Sint-Romboutscollege)
  • Lindemans, Jan (te Mechelen leerling aan het Klein Seminarie)
  • Meskens, Ann (° Mechelen 1965 en woont en werkt er)
  • Muls, Jozef (ook pseudoniemen Ignotus, Marens, Titurel, P. Verley) (te Mechelen vanaf 1925 enige jaren docent aan de Kon. Academie voor Schone Kunsten)
  • Sabbe, Maurits (te Mechelen vanaf 1903 enige jaren leraar aan het Atheneum; Maurits Sabbestraat naar hem genoemd)
  • Van Aerschot, Bert (te Mechelen vanaf 1968 uitgaven in eigen beheer en er overleden in 2001)
  • Van Aken, Piet (te Mechelen leerling aan het Atheneum, o.m. van Filip De Pillecyn)
  • Van Baelen, Emiel (te Mechelen enige jaren student aan het Klein-Seminarie)
  • Van Beers, Jan (te Mechelen enige jaren student aan het Klein-Seminarie)
  • Van der Kerckhove, Remy Corneel (° Mechelen 1921)
  • Van Hoogenbemt, Albert (° Mechelen 1900)
  • Van Isacker, Frans (° Mechelen 1920)
  • Van Kuyck, Corneel Alfons (pseudoniemen Cor Ria Leeman, Erico Laerman) ( Mechelen 1991)
  • Verbeeck, René (te Mechelen in 1934 leraar benoemd aan het Atheneum, collega van Filip De Pillecyn)
  • Vermandere, René (te Mechelen een tijd leerling aan het Conservatorium)
  • Weyts, Staf (° Mechelen 1909)

Filmlinks

Bladwijzer Louis van Dievel – 2008-09-02
Mechelse karamellen


Externe links

 • Boeken over Mechelen. De Slegte, Mechelen. Nagezien 2021-02-09. — Commerciële site tweedehandsboeken met foto's van tal van relevante boekomslagen, ook niet verkrijgbare
 • Jacobs, Louis. Mechelen. Vlaamse schrijvers en Vlaamse literatuur. Website auteur. Nagezien 2016-05-29.

Bronnen

 1. Van Haezendonck, Sven. Best verkochte Mechels boek in jaren opnieuw te verkrijgen. Gazet van Antwerpen (2017-10-20) Nagezien 2017-10-20.
 2. Gielen, J.G.W.. De beste verhalen van Jos Vandeloo – Recensie. NBD Biblion. Bibliotheek.be Cultuurconnect vzw. Nagezien 2016-05-29; niet meer geldig op 2021-02-03.

Voetnoten

 • Bibliografieën in de auteurslijst vermelden slechts werken waarvan de titel (of een korte opzoeking of toevallige vondst) duidelijk maakte dat in het bijzonder Mechelen of een specifiek Mechels onderwerp erin belicht wordt. Uiterst zelden, eventueel in een uitklapbaar lijstje ‍'Artikels'‍, zijn ook (geselecteerde) bijdragen of verhandelingen opgenomen die verschenen in een nummer van een vakblad, jaarboek of ander tijdschrift.