Mechelen-Noord

English.gif The area north of the former city walls of Mechelen, including a park, a cemetary, several residential quarters, an industrial estate, and a motorway junction

Bezig met het laden van de kaart...

Mechelen-Noord – bedrijvenpark (rood) – groen park (groen)
Mechelen-Noord – woongebied (olijf) – begraafplaats (zwart)
Mechelen-Noord – 'gemengd stedelijke ontwikkeling' (bruin)

Mechelen-Noord is de wijk van de Mechelse deelgemeente Mechelen ten noorden van de voormalige stadsvesten. Het omvat een park, een begraafplaats, een woonwijk met diverse buurten, een industriezone en een autosnelwegknooppunt. Met de naam – oorspronkelijk van dit laatste en het industrieterrein – wordt veelal één van die laatste drie elementen aangeduid. In de industriezone ligt ook het kantorenpark Campus Mechelen-Noord.[N 1]

Begin 2014 bracht de Stad de wijken Mechelen-Noord en Nekkerspoel samen tot het "gebied Noord", zodat één "gebiedsregisseur" de plaats innam van de eerdere "wijkmanagers".[1]

Wijk Mechelen-NoordBewerken

Het stadsbestuur rekent tot de ruime wijk Mechelen-Noord een aantal sinds 2001 onder deze ene administratieve koepel gebrachte volksbuurten zoals Otterbeek (bebouwd ±1950), Oud Oefenplein (veelal ‍'de Plein'‍ genoemd - 1949-'68), Galgenberg, Schorsvelden (de recent gerenoveerde in 1946 hernieuwde Maroc uit 1918, gekend als ‍'de Marokken'‍ als reeksen losstaande huisjes) – welke vier buurten samen ook Bruine Kruis geheten werden, Begijnenweide, Pennepoel (ooit de naam voor gans Mechelen-Noord)[N 2], Caputsteen, Wittebrood, Kerkhoflei en Katanga (sinds 1931), evenals het meer residentiële Kauwendaal.

Tot Mechelen-Noord hoort ook het Tivolipark en in de wijk bevinden zich de voetbalterreinen van zowel Racing als KV Mechelen, de zetel van Telenet en de gevangenis. De stedelijke begraafplaats ligt bij de hoge spoorwegberm waarachter de wijk Nekkerspoel gelegen is.

De Stad Mechelen legde de grenzen bij haar deelgemeente Walem, de gemeente Sint-Katelijne-Waver, de spoorlijn Antwerpen-Brussel, de Afleidingsdijle en stroomafwaarts de E19 richting Walem.[2][3] Aldus worden ook het groene park en de industrieparken en -terreinen ten oosten van die autosnelweg omsloten maar zulke zone tussen E19 en Dijle even vergeten; Mechelen Mapt beschouwt veelal slechts het woongebied, hetwelk niet tot Walem reikt en waarvan ook onder meer de N16 en de Slachthuislaan grenzen vormen, als een wijk.[N 3] In de wijk wordt het deels bebouwde terrein tussen de Liersesteenweg, de ringweg R6 en de woonpanden van Otterbeek voorzien voor "gemengd stedelijke ontwikkeling".

Industriezone Mechelen-NoordBewerken

In de "industriezone" van 180 hectare zijn ongeveer 235 industriële, logistieke en kantoorbedrijven gevestigd (2014).[4]

Het industriepark ten oosten van de E19 is Mechelen-Noord I; dat ten westen draagt nummer II. Het eerste wordt oostelijk begrensd door de N1, inzake de Antwerpsesteenweg, doch met een uitschieter net ten zuiden van het Fort van Walem. Het reikt in het noorden met de watertoren tot aan Walem en in het zuiden tot aan de Vrouwvliet. Het kantorenconglomeraat Campus Mechelen-Noord ligt er middenin en eveneens omgeven door het industriepark bevinden zich woningen net ten noorden van de ringweg R6 aan de Kouterdreef en aan een stukje van de Blokhuisstraat. Jan met de pet kan de Kringwinkel en -centrale bij het zuideinde van de Oude Baan bezoeken.

Mechelen-Noord II heeft als noordelijke grens de zogeheten Grote Vijver van het Walemse natuurgebied Battenbroek en de Dijle is de westelijke, zodat ook het waterzuiveringsstation en het containerpark Mechelen II op de spie (tot 1983 de gemeentelijke stortplaats) bezuiden de Vrouwvliet ertoe behoort. Aan de overzijde van het op- en afrittencomplex bevindt het slachthuis zich eveneens aan die kant van de Vrouwvliet. Nog een eind zuidelijker ligt ook het elektriciteitsbedrijvenpark op industriegrond.[N 4]

Het "gemengd regionaal bedrijventerrein" Mechelen-Noord III, tussen de E19 en twee verbindingsbanen daarvan met de R6, en dito IV, binnen de lus gelegen tussen de Dijle en de N16, bleven alsnog amper of niet benut. Er bestaan plannen tot herbestemming, ook van bepaalde bufferzones, bijvoorbeeld tot retailpark en kantoren.[5]

Op- en afrittencomplex Mechelen-NoordBewerken

Zie hoofdstuk 'Mechelen-Noord' in artikel 'E19'. Deels in doch vooral oostwaarts van Battel ligt deze E19-aansluiting ten zuiden van de industriezone en ten westen van de woonwijk Mechelen-Noord; haar verbinding met de ringweg R6 doorsnijdt beide.

Externe linksBewerken

Wijk

Industriezone

BronnenBewerken

  1. Naar een nieuwe wijk- en dorpswerking (Pdf). Nieuwe Maan nr. 41 p. 16-18. Stad Mechelen (2014-03). Nagezien 2014-11-16.
  2. Algemene info wijk Mechelen noord. Stad Mechelen. Nagezien 2014-11-12.
  3. General information. Mechelen-Noord op Facebook. Nagezien 2014-11-12.
  4. Het bedrijvenpark. Industriezone Mechelen Noord vzw. Nagezien 2014-11-13.
  5. Antea Belgium nv i.o.v. Ruimte Vlaanderen. Plan-MER GRUP 'gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen-Noord III en IV' - Kennisgevingsdossier (Pdf). Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) (2014-06). Nagezien 2014-11-14.

VoetnotenBewerken

  1. Voor elk van de betekenissen van Mechelen-Noord, wordt ook de spelling Mechelen Noord benut.
  2. Vooraleer de spoorlijn werd aangelegd, volgde de grens tussen de gehuchten Pennepoel en Nekkerspoel het traject van de huidige Bakelaarstraat - Jan Bolstraat - Sint-Gommarusstraat - Oude Sint-Gommarusstraat - Grote Nieuwedijkstraat - Zandstraat. De Pennepoel lag dan tussen Sint-Katelijne-Waver, Walem, toen nog alleen de echte Dijle en dus al van aan het Winket de noordelijke stadsvesten.
  3. Net als de watertoren "van Walem" horen de Emmaüsdreef en van de Oude Baan ook het stukje tot aan de Stenegootbeek niet bij Walem, zodat daar in principe een kleine afgelegen woonkern van Mechelen-Noord zou zijn (afgebakend op het kaartje). De Stad toont haar wijkenplannetje (nagezien 2014-11-16) met de deels bewoonde zuidzijde van de dreef binnen die wijk doch de overige straatdelen als in de wijk Walem (met aanpalende bebouwing). De gronden met de uitvoeringsdiensten van de Stedelijke Infrastructuur en omgevende woningen tussen Vrouwvliet, Grote Nieuwedijkstraat, Zandstraat en Duivenstraat (inclusief tussen haar lus) ten oosten van de vermeende spoorlijngrens, alsook de Industriezone Mechelen-Noord II ten westen van de E19 vallen terdege in de "wijk Mechelen-Noord" op datzelfde plannetje, dat daarentegen het stukje ten westen van de spoorlijn tot de Bakelaarstraat, dus met het spoorwegstation 'Mechelen Nekkerspoel', bij de wijk Nekkerspoel situeert.
  4. Noch ‍'E.e.g. Slachthuis nv'‍, noch Eandis, Iverlec of Iveca komen voor in de bedrijvenlijst gepubliceerd door Industriezone Mechelen Noord vzw. De beide terreinen zijn bestemd voor 'milieubelastende industrieën'.