Kinderburgemeester en -raad

English.gif Children's mayor and council, having an advisory function to the Mechelen city council
Arno Galle,
kinderburgemeester 2006-2008

Sinds 2004 wordt te Mechelen om de twee jaar in een nog pril schooljaar een nieuwe kinderburgemeester benoemd. Hij of zij maakt deel uit en is voorzitter, meteen het 'gezicht', van de dan eveneens nieuwbakken Mechelse kinderraad. Reeds vlug stellen de minimaal 10 en hooguit 20 kinderraadsleden,[N 1] allen uit vijfde of zesde leerjaren, kindvriendelijke suggesties voor de stad op en leggen die vast in een nieuw kindercharter. Zij volgen dit geregeld op gedurende hun functietermijn, inzake op de bijna maandelijkse zittingen van de kinderraad.

Vanaf de voorstellenperiode die op 22 oktober 2014 aanving, kan de kinderburgemeester rekenen op een kindersecretaris uit diezelfde adviesraad; na één jaar wisselen die beiden hun functies om.[1]

Chronologie
Schoolperiode Kinderburgemeester Kindersecretaris
2019-2020
2018-2019
Camila Ladrón de Guevara Espindola
Jaan Roelens
Jaan Roelens
Camila Ladrón de Guevara Espindola
2017-2018
2016-2017
Walid El Handouz
Maija Mans
Maija Mans
Walid El Handouz
2015-2016
2014-2015
Merel Vanderelst
Pieter Verhelst
Pieter Verhelst
Merel Vanderelst
2012-2014 Salma Abraray geen voorzien
2010-2012 Melanie De Laet geen voorzien
2008-2010 Soumaya Kouider geen voorzien
2006-2008 Arno Galle geen voorzien
2004-2006 Balder Carpentier geen voorzien


De kinderraad

Het bestuur of een leerkracht van een aan de kinderraad deelnemende school vaardigt één of twee leerlingen per vijfde leerjaar af. Individueel kan een kind zich, met vermelding van onder meer de geboortedatum en school, kandidaat stellen voor de kinderraad en desgewenst ook voor het kinderburgemeesterschap; daarbij dient het beknopt een 'superidee' op te geven om de kindvriendelijkheid van de stad te bevorderen.[2] Op de grote "verkiezings"dag op het stadhuis, stelt een jury van "experts" – in feite leden van de jeugdraad en van de uittredende kinderraad alsook stadsmedewerkers – op grond van de voorstellen de kinderraad samen en duidt de kinderburgemeester aan.[3][N 2]

De betrokkenen leggen dan hun eed als kindergemeenteraadslid af in de raadzaal van het stadhuis. De kinderraad komt 10 keer per jaar gedurende een paar uur samen, telkens op woensdagnamiddag. Hij wordt dan bijgestaan door de dienst Jeugd en het college van volwassen burgemeester en schepenen, zodat (haalbare) voorstellen om het leven van kinderen in de Dijlestad aangenamer te maken meteen kunnen voorgelegd worden. Het college zal dan bekijken welke zaken wel of niet gerealiseerd kunnen worden met de kleine spaarpot die Mechelen daarvoor wil vrijmaken.

Van de kinderraadszittingen is er ieder jaar drie keer een versie 'XL' waartoe elk kinderraadslid aan drie buitenstaanders, eventueel van willekeurig hogere leeftijd, een voor bepaalde agendapunten stemgerechtigd plaatsje mag toekennen.

Het kindercharter 2014

 • Mechelen zou een stad moeten zijn waar je kan zwemmen in de Leuvense vaart
 • Men zou vaker moeten kunnen oefenen in de verkeerstuin
 • Een talentenjacht - ook voor kinderen met een beperking
 • In Mechelen moet men veilig naar school kunnen fietsen
 • Méér kinderactiviteiten tijdens de koopsolden
 • Een grote binnenspeelplein in Mechelen zou leuk zijn
 • Méér voetbalpleintjes in de wijken
 • Kindermarkt op de Grote Markt
 • Méér gezonde voeding voor kinderen
 • Diverse knutselactiviteiten.

Filmlinks

Kinderraad 2012
Kinderspeeldag 2015


Externe links

Zie ook Bronnen.

Bronnen

 1. Mechelen kiest voor twee kinderburgemeesters. Gazet van Antwerpen (regio Mechelen) (2014-10-20). Nagezien 2014-11-22.
 2. Deelname Kinderraad. Stad Mechelen. Nagezien 2014-11-22. (gericht tot scholen en leerlingen)
  Deelname Kinderraad Mechelen (Doc). Stad Mechelen. Nagezien 2014-11-22. (kandidatuurstelling door school)
  Kinderen aan het woord - Kinderraad. Mechelen Kinderstad (Stad Mechelen). Nagezien 2014-11-22. (gericht tot kind)
  Antwoordstrook. Mechelen Kinderstad (Stad Mechelen). Nagezien 2014-11-22. (kandidaatstelling door kind)
 3. Bestuur – Adviesraden – Kinderraad. Stad Mechelen. Nagezien 2014-11-22.

Voetnoten

 1. Het aantal kinderraadsleden was oorspronkelijk veel hoger: Bij de wisseling in 2006 legde een vijftigtal kinderen de eed af.
 2. Aangezien op hetzelfde moment (in 2014) een document aan scholen toelaat de kandidatuur van maximaal twee leerlingen per klas op te geven wijl ook een on-line inschrijving van en door elk kind mogelijk is, vreest Mechelen Mapt dat kandidaten uit die laatste methode slechts een reële kans maken door de jury geselecteerd te worden, indien ook hun school hen opgaf.