Jean Fris

English.gif Politican from Mechelen

Jean Fris, geboren te Mechelen op 13 februari 1808 en aldaar overleden op 15 juni 1871, was een politicus.

Jean Fris werd als katholiek doorgaans op gemengde katholiek-liberale lijsten in de gemeenteraad en de provincieraad verkozen. De toenemende levensbeschouwelijke twist tussen liberalen en katholieken leidde echter tot de vorming van aparte lijsten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1860. De liberale overwinning bij deze verkiezingen betekende het einde van Fris' gemeentelijk mandaat. Hij stond immers op de lijst van de Grondwettelijke en Bewarende Associatie. Hij bleef wel nog in de provincieraad zetelen tot hij ook daar in 1866 door de kiezers werd vervangen door de liberale burgemeester van Mechelen Philibert Verhaghen. Fris' zoon Victor Emile volgde hem op in de politiek als provincieraadslid, volksvertegenwoordiger en senator.

Voor zijn toewijding tijdens de choleraepidemie in 1849 verkreeg Jean Fris de zilveren erkentelijkheidsmedaille. Toen in 1863 het liberale gemeentebestuur de subsidies afschafte voor het aartsbisschoppelijk college, stelde Fris met vier andere Mechelse burgers aan kardinaal Sterckx voor het Sint-Romboutscollege te stichten en het financieel te ondersteunen.

  • 1844-1864: Bestuur Berg van Barmhartigheid Mechelen
  • 1854-1862: Beheerraad Middelbare Jongensschool Mechelen
  • 1856-1871: Beheerder Provinciale School voor Vroedvrouwen Mechelen
  • 1860-1871: Beheerder discontokantoor Nationale Bank van België te Mechelen
  • 1865: Commissaris van de S.A. pour la filature du lin et de l'étoupe à la mécanique te Mechelen