Hendrik Consciencestraat

English.gif Busy one-way street connecting the main railway station to the central ringroad and the city centre.

De Hendrik Consciencestraat, een drukke enkelrichtingsbaan die als deel van de N1 beheerd wordt door het Vlaams Gewest, verbindt het Koning Albertplein met de vestenring R12. Samen met in haar verlengde het Kardinaal Mercierplein, de Graaf van Egmontstraat, de Vijfhoek en de Bruul vormt ze een as tussen het spoorwegstation Mechelen-Centraal en de Grote Markt.

Vanuit de Stationsstraat gekomen lokaal verkeer vindt in de Consciencestraat rechts een eindje invulstrook naast de twee doorgaande rijstroken van de N1. Nog immer tussen parkeerstroken, dwingen die dan gedrie├źn alle verkeer voor te sorteren met voorbij de geparkeerde wagens uitwaaierend nabij de vesten, twee extra stroken voor links- dan wel rechtsafslaan.

De net als de omliggende straten typisch 19e-eeuwse configuratie, breedte en architectuur hoorde bij haar bekendheid voor meubeltoonzalen, waarvan heden nog nauwelijks sprake is. Ze wordt gekenmerkt door verscheiden horecazaken, waarvan meerdere ook 's nachts geopend zijn gezien het al vanoudse nachtleven in de directe nabijheid van het station. Het regiokantoor van de VDAB is hier tevens gevestigd.