Cornelius Lancilottus

English.gif Prior from Mechelen

Cornelius Lancilottus, geboren te Mechelen in 1577 en overleden in Bergen op Zoom in 1622, was een augustijnenbroeder en -prior.

Net als zijn broer, Henricus Lancilottus, volgde Cornelius de studies Letteren in Antwerpen en trad hij, rond 1591, in bij de orde van de augustijnen. In Keulen werd Cornelius Lancilottus doctor in de Godgeleerdheid en prior van de kloosters te Keulen en Hasselt.

In 1607 stichtte Cornelius Lancilottus een augustijnenklooster in Antwerpen waarvan hij prior werd. Hij maakte zich verdienstelijk als prediker, bevorderde er de tucht en spande zich in om het aantal kloosters uit te breiden. Zijn zachtmoedigheid en voortreffelijkheid verwierven achting bij velen waaronder aartshertog Matthias Hovius en aartsbisschop Albertus. Deze laatste bezorgde Cornelius Lancilottus het prioraat van de Kempense priorij der premonstratenzers van Postel, welke in 1622 tot abdij werd verheven.

Tijdens de belegering van Bergen op Zoom in 1622 door Ambrogio Spinola, troostte en lette Cornelius Lancilottus op zieken en op gewonde soldaten die naar Antwerpen werden vervoerd ter verzorging. Op 20 oktober 1622 stortte Cornelius Lancilottus in elkaar en overleed hij. Hij werd begraven in het koor van de kerk van het klooster dat hij gesticht had en waarvan hij prior was.

Cornelius Lancilottus scheef een aantal naslagwerken:

  • Nectar et Antidotum, confectum ex medullis Operum S. Augustini, digestum ordine alphabetico, contra quosvis Sectarios (gedrukt vóór 1613)
  • Pancarpium Augustinianum, continens SS. Patris Augustini, Monicae, Nicolai Tolentinatis, Beatae Virginis Mariae Encomium et Sodalitatis Corrigiatae della Consolatione Privilegia; cum Tractatu de Indulgentiis et quibusdum Parergis (1616)
  • S. Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi et S.R.E. Doctoris Vita; piis omnibus, nec non de vera fide, deque vitae statu deliberantibus utilissima (1616)
  • Lucerna vitae perfectae, cum Sacordotalis, tam Monachalis, juxta Regulam D. Augustini SS. Scripturis, Patrum auctoritatibus et exemplis fusè illustratum (Opus Posthumum 1642)