Categorie:Kerken

Deze categorie Kerken omhelst gebouwen van elk type bedoeld voor devotie of samenhorigheid van een religieuze gemeenschap: van een metropolitane kathedraal tot een (minstens door een ertoe bevoegde persoon betreedbaar) kapelletje, een moskee zowel als een Boeddhistische tempel. Ook de immobiele onderdelen en aanhorigheden kunnen (direct of indirect) in deze categorie thuishoren.