Logo van vzw RIM

RIM V.Z.W. staat voor Restauratie Integratie Mechelen en is een vereniging die bekommerd is om de toestand van het Mechels roerend en onroerend cultureel erfgoed. Omdat zij vindt dat dit erfgoed niet altijd juist gewaardeerd wordt, moet er iets gedaan worden om de situatie te verbeteren.

Taak

RIM heeft aandacht voor het architecturale en stedenbouwkundige patrimonium in Groot-Mechelen zonder daarom ander cultureel erfgoed uit te sluiten. De vzw sensibiliseert om waardevolle oude panden in stand te houden, te restaureren en te integreren, het nuttig gebruiken van een oud gebouw zodanig dat het terug "staat" in de omgeving en zichzelf beschermt tegen verwaarlozing.

Uitwisselingsplatform

RIM heeft niet als bedoeling om naast bestaande initiatieven te werken. De vzw biedt een luisterend oor en een uitwisselingsplatform worden. Ze willen zowel het grote publiek sensibiliseren als de eigenaars van waardevolle gebouwen en de overheid.

Links