Mechelen in boeken

Translation (Short) : List and short content of books, concerning all kind of issues about Mechlin

Rikwoutersstraat.jpg

Boekplezier (Rik Woutersstraat - Foto : Jan Smets)

Beschrijving

Mechelen is ook een onderwerp voor schrijvers. Door de jarenlange omwoeling in de Mechelse ondergrond hebben archeologen een schat aan gegevens opgegraven. Deze artefacten worden gereinigd, bestudeerd en gekoesterd in lokale musea. Ook worden deze vondsten geplaatst in hun tijdskader en al deze gegevens worden gebundeld in rapporten. En geregeld verschijnt er dan een naslagwerk over een bepaalde periode, een bepaald gebouw of over een bepaald (belangrijk) persoon.

In dit artikel kan kennis genomen worden van boeken die over Mechelen, de Mechelse Geschiedenis en de Mechelaars zijn verschenen. Naast titel, auteur, uitgeverij, prijs en boekenwinkel vindt men hier ook een beknopte samenvatting van het werk.

Coloma, de Onbekende

Auteur : J. De Leersnijder

Uitgeverij : Uitgegeven bij het 25-jarig jubileum van het Coloma-Instituut in 1990


 
Nog geen foto
Geschiedenis van het Domein Coloma en zijn Eigenaars door de eeuwen heen.

Opgetekend Verleden 1, 2, 3 & 4

Auteur : Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie

Uitgeverij : .....


 
Nog geen foto
Dit zijn de Jaarboeken van de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie...

Mechelen, de memoires van een Stad

Auteur : Frans Vermoortel

Uitgeverij : Marc Van de Wiele, 1986


 
Nog geen foto
Een Naslagwerk over Mechelen, origineel linnen met stofwikkel, dat een 400-tal zwart-witfoto's bevat...

Mechelen, Kunst van de Middeleeuwen tot Heden...

Auteur : Rudi De Mets (Stadsgids in Mechelen)

Uitgeverij : Book & Media Publishing (BMP)


 
Nog geen foto
Dit boek is een Herwerking van het Kunstboek dat Rudi de Mets in 1997 schreef. Het nieuwe boek werd uitgebreid met een massa Kleurenfoto's en nieuwe Kunststromingen werden erin opgenomen...

Oud Mechelen

Auteur : .....

Uitgeverij : .....


 
Titelpagina
Pentekeningen door Leopold Godenne naar David De Noter en anderen.

Uitgave van Willy Godenne, drukker te Mechelen
Afmetingen : 15,5 x 20 cm en telt 80 pagina's

FC Telstar tot SK Rapid Leest

Auteur : Marcel van Hoof

Uitgeverij : SK Rapid Leest


 
Nog geen foto
Geschiedenis van de Voetbalclub SK Rapid Leest, oude lokatie, oprichtingsdatum en trivia aangaande het Clubleven. SK Rapid Leest speelt, anno 2007, in Tweede Provinciale B.

Okay I'm connviced. Let's put it to action.

De Sint-Romboutsviering te Mechelen

Auteur : ...

Uitgeverij : W. Godenne


 
Sint-Romboutsviering in 1925
Dit boekje is uiterst zeldzaam.

Dit boekje omvat de Sint-Romboutsviering te Mechelen 775 - 1925. Dit boekje bevat het programma van de Jubelprocessie en het programma van de Godsdienstige Plechtigheden in Juni 1925. Dit boekje bestaat uit 31 bladzijden.

Handen in elkaar (Socialistische Mutualiteiten)

Auteur : Marcel Kocken - Rudy Cornelis - Felix Cakenberghe

Uitgeverij : ...


 
Handen in elkaar
Korte Inhoud :

Dit boek bevat de beschrijving van 100 jaar Ziekenfonds De Voorzorg in het arrondissement Mechelen (Van 1888 tot 1988).
Dit boek werd geschreven door Marcel Kocken, Rudy Cornelis en Felix Cakenberghe, zit boordevol fotomateriaal en heeft 216 pagina's.

Een Familiegeschiedenis

Auteur : Louis van Dievel

Uitgeverij : ...


 
Nog geen foto
Korte Inhoud :

Louis van Dievel vermengt zijn familiehistorie met de geschiedenis van Bonheiden en Mechelen en als rasverteller kan hij het niet nalaten om er verhalen bij te verzinnen, verhalen die waar hadden kunnen zijn. Een boeiende roman over honger, oorlog, liefde en vader-zoonrelatie in het bijzonder.

Extra

 • ... : De bisschopswijding van Zijne Excellentie Mgr. Van Waeyenbergh, titelvoerend bisschop van Gilba, Hulpbisschop van Mechelen, Rector Magnificus van de Katholieke Universiteit
 • ... : De Sint-Romboutsviering te Mechelen 775-1925 : Programma der Jubelprocessie en der godsdienstige plechtigheden, in de maand juli 1925
 • ... : Gedenkboek der Jubelfeesten van OLVrouw van Hanswijk te Mechelen 988-1938
 • ... : Gedenkboek Jef Denyn, stadsbeiaardier en meester van den Toren
 • ... : Gedenkboek Landelijk Eucharistisch Congres Mechelen 31 aug 1930
 • ... : Gedenkboek: Eeuwfeest Sint-Romboutscollege Mechelen (1863-1963)
 • ... : Hulde Staf Nees 25 jaar beiaardier
 • ... : Jaarboek Mechelen 1938
 • ... : Jan de Smedt na een kwarteeuw
 • ... : Jubelfeesten Hanswijk 1000
 • ... : Klein seminarie 1830-1980 Mechelen : Terugblik op 150 jaar school en internaat te Mechelen / De tijdtafel / Van adelijke woning tot studentenverblijf / Het klein seminarie als school e.a.
 • ... : Mechelen bouwt
 • ... : Mechels Miniatuur Theater : MMT Lustrumboek (1956-1986)
 • ... : Stadsreglementen
  • Deel 1 : Reglement over de vergunningen van gronden voor begraefplaetsen op het Gemeen Kerkhof en Reglement van politie van het Gemeen Kerkhof (1861)
  • Deel 2 : Reglement over den vervoerdienst der lijken (1876)
 • Ch. Van Reusel : Eenige beroemde Mechelaars, ter navolging aan de jeugd, voorgesteld
 • Dr. L. Brouwers S.J. : De Jezuïeten te Mechelen - In de 17de en 18de eeuw En hun Xaveriuskerk (Uitgeverij Huis van Leliëndaal 1977)
 • E. Van Autenboer : Volksfeesten en Rederijkers te Mechelen
 • Ed. Gouverneur : De Minderbroeders te Mechelen (Licap nv)
 • Edmond van Dieren : Het Vlaamsch incident op het Congres van Mechelen, september 1909
 • Emiel Buskens : Mechelen in ’t verleden
 • Emile Poumon : Mechelen, zijn geschiedenis, zijn kunstpatrimonium
 • F. Beterams : Inventaris van het Archief van de Commissie van Openbare Onderstand (C.O.O. 1956-1957)
  • Deel 1 : Heilig-Geesttafels en Huisarmen, Gasthuizen en Godshuizen
  • Deel 2 : Het Begijnhof te Mechelen - De armenzorg in de 19e eeuw
 • F. Perckmans : Sinte Mette
 • F.O. Van Hammée : Mechelen : Oude hoofdstad van de Nederlanden
 • G. Claus : De Mechelse gids
 • G. van Caster : Le vrai plan de La Tour de Saint-Rombaut
 • G.J.J Van Melckebeke : Geschiedkundige aenteekeningen rakende de Sint-Jans-Gilde bygenaemd De Peoene van Mechelen
 • Henri Installé H. – H. Joosen – Heidi De Nijn : Inventaris van het fonds brouwersambacht op het stadsarchief te Mechelen / Inventaris van het fonds visverkopersambacht op het stadsarchief te Mechelen / Inventaris van de stadsrekeningen van Mechelen tot 1570 / Inventaris van het modern... (6 volumes)
 • J. Laenen : Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen
 • J. Laenen : Geschiedenis van Mechelen tot op 't einde der Middeleeuwen
 • J. Laenen : Toren en beiaard te Mechelen (La Tour et le Carillon à Malines)
 • J.E. van Roey : Statuta dioecesis mechliniensis in synodo diocesana anna 1945
 • Kardinaal Goossens : Herderlijke brief over den Eeredienst van den Heiligen Rumoldus (H. Dessain - 27 april 1902)
 • Kocken, De Mey : Mechelen
 • L. Le Clercq : De boekerij van het Seminarie van Mechelen
 • Louis Stroobant : Ado, Comte de Malines
 • Stadsbestuur Mechelen : Toren en Beiaard te Mechelen
 • Stan Leurs : Mechelen
 • Stan Leurs : Steden en landschappen, Mechelen II
 • Steurs Vaast – J. Uytterhoeven : De toponymie van Mechelen
 • Tentoonstellingscatalogus : Luister en rampspoed van Mechelen ten tijde van Rembert Dodoens
 • Tentoonstellingscatalogus : Van kist tot kast : het oude meubel te Mechelen
 • Theeuws, Aubert, Soille, Van Roey, Prims, ea : Collectanea Mechliniensia: commentarius scientiarum ecclesiasticarum: periodici dioecesani XLIV, novea serie XXIX, fasc 1-6, jan 1959 (6 volumes)

Externe Links