Mechelen Mapt:Doorverwijspagina

Versie door SomeHuman (overleg | bijdragen) op 29 jan 2019 om 12:57 (→‎Automatische doorverwijspagina's op deze site: Bij gebrek aan uitleg in bijvoorbeeld de naamruimte Mechelen Mapt, hier even praktisch ter illustratie)

De term doorverwijspagina kan slaan op twee onderscheiden types pagina's die ervoor zorgen dat men op een wiki of andere website bij het gewenste artikel komt, zodra men op een gelinkte of opgezochte term klikt die niet perfect overeenstemt met de naam van dat artikel:

  • Een (op Mechelen Mapt in de categorie keuzepagina‍'s) gewoon leesbare pagina waarin de lezer zelf uit meerdere beknopt geduide, gelinkte artikels hoeft te kiezen wat hij of zij hoopte te vinden. Soms is niet aan elke voorspelbare mogelijke betekenis (reeds) een artikel gewijd en wordt die betekenis slechts beknopt in de zogeheten keuzepagina geduid;  dit voorkomt ergernis als men net dát  zocht maar (via een automatische doorverwijzing) domweg bij het ‍'verkeerde'‍  artikel zou terechtkomen.
  • Een technische pagina die automatisch doorkoppelt naar het in de context van de site enige relevante artikel. Wanneer dit op Mechelen Mapt gebeurt, leest u onder de titel: '(Doorverwezen vanaf . ‍. ‍. ‍)'.‍[N 1] De bekendste wiki, Wikipedia, gebruikt ook in de Nederlandstalige versie de louter Engelstalige term redirect   als synoniem van automatische doorverwijzing en fabriceerde de hybride term '‍‍redirectpagina‍‍'.
  • Een doorverwijspagina op internetadres  A naar het internetadres  B op eventueel een andere site, kiest tot automatisch doorsturen uit twee technische protocollen  :
    • "301" laat zoekmachines en browsers 'weten' dat A definitief verdween en elke adressering van A in het vervolg meteen naar B mag ; een beetje alsof men aan de postbode die een aangetekende brief op naam van de voormalige bewoner presenteert, meteen een bericht van adreswijziging van die laatste zou kunnen afgeven.
    • "302" stuurt zoekmachines en browsers ook naar B maar nadien blijft elke adressering als A telkens A bevragen : de doorverwijzing zou slechts tijdelijk kunnen zijn ; een postbode blijft telkens ten huize vernemen dat de bestemmeling op een bepaald vakantieadres is (al houdt de vergelijking daar op want de aangetekende brief zou dan 'terug aan afzender' gaan, wat op het internet ook voorkomt maar een weigering of terugwijzing en geen doorverwijzing is).

Automatische doorverwijspagina's op deze site

Op Mechelen Mapt maakt men een automatische doorverwijspagina aan zoals een gewoon artikel maar blijft de inhoud beperkt tot :

#DOORVERWIJZING [[tussen die dubbele vierkante haken de exacte naam van het bestaande doelartikel]]


Let op : hoofdletter- en spatiegevoelig! Ook dit : In bepaalde gevallen kan daaronder een categorie geplaatst worden :

[[Categorie‍:exacte naam van een reeds bestaande categorie]]


Dit is slechts toegestaan indien de term als naam van de doorverwijspagina behoorlijk wordt uitgelegd in de doelpagina maar niet overeenstemt met het hoofdonderwerp daarvan. Bovendien hoort de doelpagina de gecategoriseerde  term van een doorverwijzing precies zoals het hoofdonderwerp in vetjes te plaatsen. Voor andere doorverwijzingen is dat niet noodzakelijk, zoals ook de in een artikel gelinkte term naar een ander artikel dat er terzijde ietsje meer over zegt, gewoonlijk in dat laatste niet vetjes zal staan. Eenzelfde begrip mag maar 1 keer in eenzelfde categorie staan: Wie een categorie (via 'Onderwerpen') bekijkt, mag daaruit geen aparte artikels vermoeden over eenzelfde onderwerp.
Stel dat 'Dienst bevolking' uitvoerig zou beschreven worden in het artikel 'Stadhuis', dan kan de doorverwijspagina 'Dienst bevolking' in de categorie 'Voorzieningen' geplaatst worden. Zo men ook een doorverwijspagina 'Bevolking' zou aanmaken (op zich al bedenkelijk want men zou iets heel anders over  de bevolking kunnen zoeken, zoals demografische verdeling over stadswijken, zodat 'Bevolking' allicht beter een keuzepagina zou zijn), mag de doorverwijspagina 'Bevolking' niet eveneens in categorie 'Voorzieningen' komen. Artikel 'Stadhuis' kan daar al wé‍l in staan want de twee begrippen vallen niet samen, elke uitleg staat slechts in een gemeenschappelijk artikel.

Wie niet zo best vertrouwd is met de geplogenheden op Mechelen Mapt, vraagt best raad aan een (geregeld actieve) beheerder of laat eenvoudig na iets in een categorie te plaatsen en doorverwijzingen aan te maken. Nieuwe artikels en de meeste andere bewerkingen worden achteraf toch nagekeken en even een kleine aanvulling vlot beter dan foutjes herstellen.

Voetnoten

  1. Wie bij lezing van een artikel in het zoekbalkje een term wil vinden, lanceert die opdracht steeds in de hoofdnaamruimte: die voor typische artikels over Mechelen & Mechelaars. Klikt men zonder het zoekbalkje in te vullen op het symbooltje ernaast en dan in de zoekpagina op 'Uitgebreid', merkt men welk andere  naamruimten bestaan. Alleen van een getoonde pagina dáárbinnen, wordt de titel steeds voorafgegaan door de bijzondere naamruimte en een dubbelepunt. Zo zou eenvoudig zoeken op Doorverwijspagina dankzij een in hoofdnaamruimte doelbewust aangemaakte automatische doorverwijspagina met de naam Doorverwijspagina, meteen hier terecht komen met de vermelding: '(Doorverwezen vanaf Doorverwijspagina)'. De meeste technische termen aangaande Mechelen Mapt zal u echter uitsluitend verklaard vinden bij doorpluizen van het menu.