Help:Slechtziend: verschil tussen versies

(pagina voor slechtzienden)
 
k (fiksje)
 
(14 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
  +
<css>
<center>Klik [http://mechelen.mapt.be/index.php?title=Help:Slechtziend&useskin=simple hier] om het uitzicht van deze pagina eenvoudiger te maken.</center>
 
  +
.MMslz a{display:inline-block;line-height:1.05em;padding-bottom:0 !important;border:0 0 .1em 0;border-bottom-width:.1em;border-bottom-style:solid;}
  +
.MMslz a:link{text-decoration:none;color:#66a !important;border-bottom:-color:#66a !important;}
  +
.MMslz a:visited{text-decoration:none;border-bottom-color:#585898 !important;color:#585898 !important;}
  +
.MMslz a:hover{text-decoration:underline;border-bottom-color:#88d !important;color:#88d !important;}
  +
.MMslz a:active{text-decoration:underline;border-bottom-color:#aaf !important;color:#aaf !important;}
  +
div.MMslz{font-weight:600;line-height:1.75em;padding:2ex;color:#555;background-color:#f8f0e0;}
  +
</css>
  +
<div class="MMslz" style="font-size:150%;letter-spacing:.21ex;">
  +
<!-- DIE 'hier' TOONT DE PRINTVRIENDELIJKE VERSIE IN EEN ANDER MAAR EVEN KLEIN LETTERTYPE. DAT KAN BETER METEEN DUIDELIJKER LEESBAAR
 
<div class="MMaArrBA MMaBold plainlinks" style="text-align:center;">Klik [http://mechelen.mapt.be/index.php?title=Help:Slechtziend&printable=yes hier] om het uitzicht van deze pagina eenvoudiger te maken.</div>
  +
-->
  +
<div style="text-align:center;">{{SITENAME}} &#8201;houdt &#8201;ook &#8201;reke&shy;ning met &#8201;'''slecht&shy;zien&shy;den''':</div>
   
   
  +
1. Om &#8201;duidelijker &#8201;te &#8201;lezen, &#8201;kan &#8201;u &#8201;alle &#8201;tekst &#8201;vergro&shy;ten &#8201;op &#8201;de &#8201;voor &#8201;uw &#8201;brow&shy;ser &#8201;norma&shy;le &#8201;manier &#8201;(bij&shy;voor&shy;beeld &#8201;een &#8201;paar &#8201;keer &#8201;'''gelijk&shy;tij&shy;dig &#8201;Ctrl&nbsp;&#8201;&zwj;+ &#8201;druk&shy;ken'''). &#8201;U &#8201;kan &#8201;gewoon &#8201;blij&shy;ven navi&shy;ge&shy;ren, &#8201;ook &#8201;menu&shy;tekst&shy;jes &#8201;worden &#8201;uit&shy;ver&shy;groot. &#8201;Mis&shy;schien &#8201;vol&shy;staat &#8201;deze &#8201;dood&shy;sim&shy;pe&shy;le &#8201;metho&shy;de &#8201;voor &#8201;u.<div style="height:1.25em;">
Mechelen Mapt houdt ook rekening met '''slechtzienden'''. Deze pagina is een handleiding om het uitzicht van alle pagina's op Mechelen Mapt te veranderen/vergemakkelijken naar wens. <u>U heeft hiervoor wel een gebruikersaccount nodig</u> (dat gratis is).
 
  +
</div>
  +
2. Om &#8201;het &#8201;uitzicht &#8201;van &#8201;een &#8201;enkele &#8201;pagina &#8201;op {{SITENAME}} &#8201;nog &#8201;meer &#8201;te &#8201;verge&shy;mak&shy;ke&shy;lij&shy;ken, &#8201;gaat &#8201;u &#8201;naar &#8201;het &#8201;keuze&shy;me&shy;nu &#8201;aan &#8201;de &#8201;linker&shy;zij&shy;de &#8201;van &#8201;de &#8201;web&shy;si&shy;te &#8201;onder &#8201;"'''Hulpmid&shy;de&shy;len'''" &#8201;en &#8201;kiest &#8201;u &#8201;"'''Prin&shy;ter&shy;vrien&shy;de&shy;lij&shy;ke &#8201;versie'''". &#8201;Het &#8201;ganse &#8201;brow&shy;ser&shy;ven&shy;ster &#8201;toont &#8201;alleen &#8201;de &#8201;hoofd&shy;in&shy;houd &#8201;(het &#8201;eigen&shy;lij&shy;ke &#8201;arti&shy;kel).<br />&nbsp;- Vergroot &#8201;alle &#8201;tekst &#8201;op &#8201;de &#8201;voor &#8201;uw &#8201;brow&shy;ser &#8201;norma&shy;le &#8201;manier &#8201;(bijvoor&shy;beeld &#8201;een &#8201;paar &#8201;keer &#8201;gelijk&shy;tij&shy;dig &#8201;Ctrl &#8201;+ &#8201;drukken). &#8201;Zo &#8201;kan &#8201;u &#8201;tekst &#8201;mé‍t &#8201;af&shy;beel&shy;ding &#8201;er&shy;naast &#8201;samen, &#8201;of &#8201;een &#8201;bre&shy;de &#8201;tabel, &#8201;goed &#8201;be&shy;kij&shy;ken.<br />&nbsp;- Om &#8201;opnieuw &#8201;te &#8201;kunnen &#8201;navi&shy;ge&shy;ren, &#8201;klikt &#8201;u &#8201;de &#8201;'&zwj;'''terug'''&zwj;'&zwj;'''-toets &#8201;van &#8201;uw &#8201;brow&shy;ser'''.<br />Dit &#8201;kan &#8201;volstaan &#8201;als &#8201;u &#8201;slechts &#8201;zo &#8201;nu &#8201;en &#8201;dan &#8201;iets &#8201;wil &#8201;over&shy;zich&shy;te&shy;lijk &#8201;lees&shy;baar &#8201;zien.<div style="height:1.25em;">
  +
</div>
  +
3. Om &#8201;telkens &#8201;u &#8201;{{SITENAME}} &#8201;be&shy;zoekt, &#8201;'''automa&shy;tisch''' &#8201;de &#8201;tekst &#8201;in &#8201;''slechts &#8201;de &#8201;hoofd&shy;in&shy;houd'' &#8201;van &#8201;elke &#8201;pagi&shy;na &#8201;te &#8201;vergro&shy;ten &#8201;(ver&shy;mits &#8201;u &#8201;al &#8201;gauw &#8201;met &#8201;de &#8201;voor &#8201;u &#8201;nut&shy;ti&shy;ge &#8201;naviga&shy;tie&shy;mo&shy;ge&shy;lijk&shy;he&shy;den &#8201;ver&shy;trouwd &#8201;zal &#8201;zijn &#8201;zodat &#8201;die &#8201;klein &#8201;mogen &#8201;blij&shy;ven, &#8201;met &#8201;meer &#8201;plaats &#8201;be&shy;schik&shy;baar &#8201;voor &#8201;die &#8201;hoofd&shy;in&shy;houd — metho&shy;de 1 &#8201;blijft &#8201;trou&shy;wens &#8201;nog &#8201;bes&shy;chik&shy;baar), &#8201;dient &#8201;u &#8201;zich &#8201;te &#8201;regis&shy;tre&shy;ren. &#8201;Daar&shy;na &#8201;kan &#8201;u &#8201;ons &#8201;contac&shy;te&shy;ren &#8201;het&shy;zij &#8201;per &#8201;e-mail &#8201;naar &#8201;<span class="plainlinks">[mailto:[email protected] '''[email protected]''']</span>, &#8201;het&shy;zij &#8201;op &#8201;de &#8201;'''over&shy;leg&shy;pa&shy;gi&shy;na''' [[Overleg gebruiker:CartoonistHenning|'''van 'CartoonistHenning'&zwj;''']] &#8201;ofwel &#8201;[[Overleg gebruiker:SomeHuman|'''van 'SomeHuman'&zwj;''']]. &#8201;Langs &#8201;de&shy;zelf&shy;de &#8201;weg &#8201;zal &#8201;u &#8201;dan &#8201;een &#8201;paar &#8201;eenvou&shy;di&shy;ge &#8201;precie&shy;ze &#8201;in&shy;struc&shy;ties &#8201;ont&shy;van&shy;gen, &#8201;waar&shy;mee &#8201;u &#8201;{{SITENAME}} &#8201;steeds &#8201;aar&shy;dig &#8201;naar &#8201;uw &#8201;persoon&shy;lij&shy;ke &#8201;smaak &#8201;zal &#8201;te &#8201;zien &#8201;krij&shy;gen &#8201;wan&shy;neer &#8201;u &#8201;aan&shy;ge&shy;meld &#8201;bent: &#8201;let&shy;ter&shy;ty&shy;pe, &#8201;let&shy;ter&shy;groot&shy;te, &#8201;af&shy;stand &#8201;tus&shy;sen &#8201;let&shy;ters, &#8201;af&shy;stand &#8201;tus&shy;sen &#8201;lij&shy;nen, &#8201;voor &#8201;u &#8201;be&shy;ter &#8201;her&shy;ken&shy;ba&shy;re &#8201;kleu&shy;ren &#8201;voor &#8201;kop&shy;pe&shy;lin&shy;gen &#8201;[zoge&shy;naam&shy;de &#8201;'links'] &#8201;en&#8202;/&#8202;of &#8201;van &#8201;ti&shy;tels, &#8201;zo&shy;min &#8201;moge&shy;lijk &#8201;schuin&shy;schrift, &#8201;zach&shy;te &#8201;ach&shy;ter&shy;grond&shy;kleur ... en &#8201;u &#8201;kan &#8201;er &#8201;dan &#8201;nog &#8201;zelf &#8201;mee &#8201;expe&shy;ri&shy;men&shy;te&shy;ren.
   
<center>Klik [http://mechelen.mapt.be/index.php?title=Speciaal:Aanmelden&type=signup&useskin=simple hier] voor het aanmaken van een gratis gebruikersaccount.</center>
 
   
  +
Met &#8201;vriendelijke &#8201;groet &#8201;van&shy;wege &#8201;{{SITENAME}}.
  +
</div>
   
*Hieronder de handleiding:
 
#klik op "mijn voorkeuren" rechts bovenaan
 
#klik op "uitzicht"
 
#verander het bolletje van ''monobook (standaard)'' naar ''eenvoudig''
 
#klik op "opslaan" om het uitzicht te wijzigen
 
*Het uitzicht ''eenvoudig'' is printervriendelijk
 
*Als hulp een afbeelding:
 
[[Bestand:Slechtzienden.png|1100px]]
 
 
[[Categorie:Help]]
 
[[Categorie:Help]]

Huidige versie van 25 feb 2019 om 10:42

Mechelen Mapt  houdt  ook  reke­ning met  slecht­zien­den:


1. Om  duidelijker  te  lezen,  kan  u  alle  tekst  vergro­ten  op  de  voor  uw  brow­ser  norma­le  manier  (bij­voor­beeld  een  paar  keer  gelijk­tij­dig  Ctrl  ‍+  druk­ken).  U  kan  gewoon  blij­ven navi­ge­ren,  ook  menu­tekst­jes  worden  uit­ver­groot.  Mis­schien  vol­staat  deze  dood­sim­pe­le  metho­de  voor  u.
2. Om  het  uitzicht  van  een  enkele  pagina  op Mechelen Mapt  nog  meer  te  verge­mak­ke­lij­ken,  gaat  u  naar  het  keuze­me­nu  aan  de  linker­zij­de  van  de  web­si­te  onder  "Hulpmid­de­len"  en  kiest  u  "Prin­ter­vrien­de­lij­ke  versie".  Het  ganse  brow­ser­ven­ster  toont  alleen  de  hoofd­in­houd  (het  eigen­lij­ke  arti­kel).
 - Vergroot  alle  tekst  op  de  voor  uw  brow­ser  norma­le  manier  (bijvoor­beeld  een  paar  keer  gelijk­tij­dig  Ctrl  +  drukken).  Zo  kan  u  tekst  mé‍t  af­beel­ding  er­naast  samen,  of  een  bre­de  tabel,  goed  be­kij­ken.
 - Om  opnieuw  te  kunnen  navi­ge­ren,  klikt  u  de  '‍terug‍'‍-toets  van  uw  brow­ser.
Dit  kan  volstaan  als  u  slechts  zo  nu  en  dan  iets  wil  over­zich­te­lijk  lees­baar  zien.

3. Om  telkens  u  Mechelen Mapt  be­zoekt,  automa­tisch  de  tekst  in  slechts  de  hoofd­in­houd  van  elke  pagi­na  te  vergro­ten  (ver­mits  u  al  gauw  met  de  voor  u  nut­ti­ge  naviga­tie­mo­ge­lijk­he­den  ver­trouwd  zal  zijn  zodat  die  klein  mogen  blij­ven,  met  meer  plaats  be­schik­baar  voor  die  hoofd­in­houd — metho­de 1  blijft  trou­wens  nog  bes­chik­baar),  dient  u  zich  te  regis­tre­ren.  Daar­na  kan  u  ons  contac­te­ren  het­zij  per  e-mail  naar  [email protected],  het­zij  op  de  over­leg­pa­gi­na van 'CartoonistHenning'‍  ofwel  van 'SomeHuman'‍.  Langs  de­zelf­de  weg  zal  u  dan  een  paar  eenvou­di­ge  precie­ze  in­struc­ties  ont­van­gen,  waar­mee  u  Mechelen Mapt  steeds  aar­dig  naar  uw  persoon­lij­ke  smaak  zal  te  zien  krij­gen  wan­neer  u  aan­ge­meld  bent:  let­ter­ty­pe,  let­ter­groot­te,  af­stand  tus­sen  let­ters,  af­stand  tus­sen  lij­nen,  voor  u  be­ter  her­ken­ba­re  kleu­ren  voor  kop­pe­lin­gen  [zoge­naam­de  'links']  en / of  van  ti­tels,  zo­min  moge­lijk  schuin­schrift,  zach­te  ach­ter­grond­kleur ... en  u  kan  er  dan  nog  zelf  mee  expe­ri­men­te­ren.


Met  vriendelijke  groet  van­wege  Mechelen Mapt.