Bruul

Translation : Shopping street in Mechelen

Beschrijving

De Bruul in Mechelen is de voornaamste winkelstraat.

Geschiedenis

De benaming Bruul wijst op moerassig gebied. Voorheen had me het over de "Nieuwe Bruul" in tegenstelling tot de "Oude Bruul" (de huidige Désiré Boucherystraat).

Door de ontmanteling van de Vesten en de aanleg van de stationswijk werd de Bruul in de 19e eeuw een belangrijke verbinding tussen het station en het stadscentrum. Hierdoor kwamen er meer handelaars in de straat, bevorderd door de inplanting van warenhuizen (1910-1921-1936) en bioscoopzalen (1910-1932). De Bruul werd op deze manier de winkelstraat bij uitstek, enigszins ten nadele van de IJzerenleen.

(Bron : Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 9n, p54 e.v.)

Heden

Op de Bruul zijn talrijke filialen van grote winkelketens gevestigd. De straat is volledig verkeersvrij dan wel verkeersarm. In de Bruul vindt men o.a. Het Bruulcenter. Deze manier van winkel houden was populair in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw (Kleine winkels in een groot complex, zoals City2 in Brussel) en dit idee vond men ook terug in de ondertussen afgebroken Euroshopping op de Botermarkt.

Dankzij zijn grote commerciële waarde komt deze straat ook voor in het bekende gezelschapspel Monopoly.

Begin en einde

De Bruul begint op de Grote Markt (Korte Bruul) en eindigt aan de Fonteinbrug, op het kruispunt met De Lange Schipstraat. Hier begint de Vijfhoek.

Ethymologie

Een Bruul (ook wel Bril, Bruel of Bruil) duidde oorspronkelijk een afgepaald gebied aan. Later bedoelde men er een braakliggend en vaak moerassig stuk land mee, vaak met houtgewas begroeid. In de Kempen werd vaak ook gewoon een wei die dicht tegen de bebouwing lag aangeduid met Bruul. Het woord gaat terug op een Middeleeuws Latijns woord Brogilio, dat waarschijnlijk van Keltische oorsprong is. De term komt in het Nederlandse Taalgebied in verschillende regionale vormen voor : Bruul, Bruil, Broel, en waarschijnlijk ook Brogel en Breugel. Het is een onderdeel van verschillende plaatsnamen, bijv. de Broeltorens in Kortrijk, de Bruul in Mechelen. Bij Groningen ligt achter het Stadspark een streek met de naam Bruilweering (wering = dijk). Het Latijnse woord Brogilio is ook in het Duits (Brühl, Bühel) overgenomen, evenals in het Frans (Broglie, Breuil) en komt ook in die talen in plaatsnamen voor.

Externe Links

Galerij

Filmlink


<googlemap version="0.9" lat="51.025336" lon="4.48092" zoom="15"> 6#CCFF0000 51.023343, 4.482032 51.024629, 4.4819 51.025378, 4.481643 51.02622, 4.481269 51.026824, 4.481027 51.027198, 4.480909 51.027693, 4.480838 </googlemap>