Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Wijzigingen

Cornelius Franciscus Nelis

1.334 bytes toegevoegd, 4 januari
+humaniora
|uitgever=Onderzoekseenheid Geschiedenis <span title="Katholieke Universiteit Leuven">KU Leuven</span>
|accessdate=2020-01-01
}}</ref><ref group="N">De huidige 'Universitaire Pers Leuven' onder de vlag van de KU Leuven werd evenwel pas in 1971 opgericht.</ref>  De toen opbloeiende natuurwetenschappen verdienden vanuit zijn theologisch gegronde filosofische overtuiging meer academische geestdrift. Geconfronteerd met achterhaalde praktijken in de Leuvense universiteit, met haar monopolie in de Oostenrijkse Nederlanden, werd Nelis betrokken bij plannen tot oprichten van een [[wp:Academie|academie]] in Brussel om alzo de jeugd modern opgevatte hoge studies te bieden, wat door de burgerlijke overheid zeer geapprecieerd werd maar door Leuven zo weinig, dat hij op 22 juli 1765 een heenkomen vond in een kanonnikaat aan de kathedraal van [[wp:Doornik|Doornik]] — met als extra voordeel een verdrievoudigd inkomen. Hij verhuisde pas in 1767 en zijn bibliothecarispositie gaf hij het volgende jaar op; vanaf toen noemde hij zich '&zwj;(''<span title="Naast de hoofdbetekenis 'abt' werden van in de 18e eeuw ook aan de tonsuur (kaal kroontje) herkenbare seculiere clerici (geestelijken die onder de andere mensen leven) in het Frans abbé genoemd; sinds het laatste kwart van de 20e is dat minder gebruikelijk.">abbé</span>'') ''de'' Nelis'. In 1769 werd hij lid van de nieuwe ''Société littéraire'', die na een paar jaar ''Académie'' werd.<ref>{{Citeer web
|url=http://www.dbnl.org/tekst/geyl001gesc01_01/geyl001gesc01_01_0048.php
|titel=Geschiedenis van de Nederlandse stam (herziene uitgave in 3 delen)
|page=103–105,
|auteur=Geyl, Pieter Catharinus Arie
|uitgever=Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam/Antwerpen (1948-1959); online: Dbnl (2008)
|accessdate=2019-12-30
}}</ref> Na de opheffing van de jezuïetenorde speelde hij naast de Neny en nog enige andere overtuigde aanhangers van de [[wp:Verlichting (stroming)|Verlichting]] ook voor de reorganisatie van het humanioraonderwijs een belangrijke rol in de daartoe door keizerin [[wp:Maria Theresia van Oostenrijk (1717-1780)|Maria-Theresia]] eind de jaren 1770 opgerichte Koninklijke Commissie voor de Studiën. De Nelis had zijn visie neergeschreven in zijn ''Réflexions sur les écoles et les études''.<ref name="HGOC1">{{Citeer web
|url=http://www.dbnl.org/tekst/hall014gesc01_01/hall014gesc01_01_0022.php
|titel=Wetenschappelijke instellingen en netwerken
|auteur=Halleux, Robert; Opsomer, Carmélia
|werk=Geschiedenis van de wetenschappen in België van de Oudheid tot 1815
|pagina=328
|uitgever=Gemeentekrediet&#8202;/&#8202;Dexia, Brussel (1998); online: Dbnl
|accessdate=2020-01-04
}}</ref>
==Bibliografie==
===Vroege werkjes===
Hoewel anoniem, kunnen deze toegeschreven worden aan C.GF. Nelis en zeker drukte hij ze illegaal:
*''Fragment sur les principes du vrai bonheur. Discours à Lysimaque''. (1763)<ref name="VT172" />
*''Alexis. Fragment d’institution d’un prince''. (1763)
*[http://books.google.com/books/about/Belgicarvm_rervm_liber_prodromvs.html?id=7GlKAAAAYAAJ ''Belgicarum rerum liber prodromus'']. (1795) (in samenwerking met de drukker Giambattista Bodoni)
*''L'Aveugle de la montagne''. (1789-1793)<ref name="VT172" />
*''l' Aveugle de la montagne – Entretiens philosophiques''. (1795)<ref>[http://www.zeno.org/Eisler-1912/A/Nélis,+Corneille+François+de Zeno]</ref>
===Verhandelingen===
*''Réflexions sur les écoles et les études''&#8202;&zwj;<ref name="HGOC1" />
*''Mémoire sur la vigogne et sur l’amélioration des laines''&#8202;&zwj;<ref name="AR1">[http://www.academieroyale.be/academie/documents/PUBLITablegeneraledesmemoires686.pdf Tables générales des mémoires] (Nos. 11, 27, 52, 56). Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. <small>Nagezien 2019-12-31.</small></ref>
*''Réflexions sur tin ancien monument du Tournaisis, appelé vulgairement la pierre de Brunehaut''&#8202;&zwj;<ref name="AR1" />
*[http://www.numisbel.be/1920_5.pdf Revue Belge de numismatique et de sigillographie – La medaille de Corneille-François de Nélis]
*[http://books.google.be/books?id=yR8PAAAAQAAJ&pg=PA347&lpg=PA347&dq=Corneille-François+de+Nélis&source=bl&ots=3uZJpgRdK_&sig=8Ng9vJvLmnmlaTCbYvcJ0HuF_tc&hl=nl#v=onepage&q&f=false Almanach du clergé catholique romain des Pays-Bas]
*Van Sluis, Jacob. [http://images.tresoar.nl/download/letterhoeke14.pdf Letterhoek 2009 – Bisschop Nélis en Nelis, Bodoni](Pdf). ''Letterhoeke jg. 5 nr. 3'' p. 14-15. Tresoar, Leeuwarden (2009)
*Wils, Lode. [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_2005_num_83_2_7266_t1_0612_0000_1?_Prescripts_Search_tabs1=standard& Bespreking van ''dissertatie van Koll, Johannes. 'Die belgische nation' – Patriotismus und Nationalbewusztsein in den Südlichen Niederlanden im späten 18. Jahrhundert. (1999)'']. Belgisch tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 83-2 p. 612. (2005); online: Persée. <small>Nagezien 2019-12-31.</small>
===Beeldbank===
|url=http://bib.kuleuven.be/over-ons/publicaties/ex-officina/exofficina-2005-1-extra.pdf
|format=Pdf
|titel=Nelis’ verlicht (druk)werk|werk=<span title="De url bevat de bestandsnaam 'exofficina-2005-1-extra.pdf'; Ex Officina dient nieuwsjes over de bibliotheek van de KU Leuven. In Ex Officina jg. 17 nr. 3 (december 2004) aangekondigd te verschijnen in het volgende nummer; evenwel niet in Ex Officina jg. 18 nr. 1 (2005) maar wel de enige bijdrage als 'extra' daarbij.>Ex Officina 2005-1 extra</span>
|auteur=Roegiers, Jan
|uitgever=Vrienden van de Universiteitsbibliotheek van de <span title="Katholieke Universiteit Leuven">KU Leuven</span>|jaar=2005<!--Ex Officina dient nieuwsjes, url bevat 'exofficina 2005-1-extra' en de tekst stelt 'Het dook in 2003 op'-->
|accessdate=2019-12-31
}} — Voor vele beweringen ''zonder'' bronindexje: de bron; voor diverse ''met'': een aanvullende bron
Controleur, bureaucraten, controlegebruikers, emailconfirmed, phantom, rollback, beheerders
13.453
bewerkingen