Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Wijzigingen

Rombout Keldermans II

450 bytes toegevoegd, 31 okt 2016 18:34
k
Rombout II in het graafschap Vlaanderen en Leuven.
In het huidige Nederland was hij samen met zijn vader betrokken bij de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Veere en het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Eigen werken zijn onder meer de Sint-Jacobuskerk in Steenbergen, het kasteel van Schoonhoven (beide gesloopt) en het stadhuis van Culemborg.
Met Domien de Waghemaekere werd hij rond 1500 belast met het ontwerp voor het nieuwe Gentse stadhuis en werkte hij te Antwerpen in 1521 aan het Steen bij de Jordaenskaai en in 1525 aan het schip van de Sint-Jacobskerk.<ref>{{Citeer web
|url=http://www.crmsf.be/sites/default/files/book/BCRMS_1959.pdf
|titel=Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Vol. 10
|pagina=48; 62
|uitgever=Ministerie van Openbaar Onderwijs; Secretariaat Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Brussel (1959)
|accessdate=2016-10-31
}}</ref> Uit de periode 1522&#8202;-&#8202;'25 is het ontwerp van de celestijnenhoeve en -priorij te Heverlee, toegeschreven aan Rombout Keldermans II.<ref>{{Citeer web
|url=https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/1873
|titel=Celestijnenhoeve en priorij
|werk=Inventaris Onroerend Erfgoed
|uitgever=Onroerend Erfgoed, Vlaamse Overheid
|accessdate=2016-10-31
}}</ref>
******'''Johan Keldermans''' (<!--'Ergens' gelezen: "Johan Van Mansdale, waarschijnlijk een minder bekende zoon van Antoon II"; ook geboortedatum 16 juli 1516 ooit tegengekomen, maar niet te rijmen met Marcelis, zoon van Johan-->?&#8201;–&#8201;?) was een zoon van ''waarschijnlijk'' wijlen Anthonis II en architect te Mechelen. Jan Keldermans I, II, III en/of IV werden ook Johannes genoemd maar blijkbaar is deze Johan niet als V gekend en niet hij kreeg volgnummer IV.
*******'''Marcelis Keldermans''' (Mechelen ±&#8202;1500&#8202;-'05&#8201;–&#8201;Utrecht april 1557) was een zoon van Johan en steenhouwer (met steenhandel en -houwerij) en bouwmeester in Utrecht en Gelderland — de laatste architect Keldermans. (Ook Mercelis genoemd, zo is een dochter ''Elisabeth Mercelisdr Keldermans'' vermeld als echtgenote G. W. van Remundt, en in of na 1552 ook ''bouwmeester oft ingeniaire'')
********Amelia Keldermans (7 januari 1535&#8201;–&#8201;8 april 1603) was een dochter van Marcelis en de echtgenote van '''Hendrick van Noort''' (?&#8201;–&#8201;≥&#8202;1582), zoon van stadsbouwmeester van Utrecht Willem en hijzelf stadsbouwmeester 1558&#82018202;-&#8202;'82 van Utrecht.<ref>{{Citeer web
|url=http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?q=Noort%2C+Hendrick+van&img_only=1#o:801
|titel=Gebrandschilderd raam met alliantiewapen Van Noort-Keldermans
****Andries Keldermans (?&#8201;–&#8201;?) II of de Jonge(re) was een (derde?) zoon van Andries I.
***'''Jan Keldermans III''' (?&#8201;–&#8201;?) was een (tweede?) zoon van Jan Keldermans II en steenhouwer (hedendaags: beeldhouwer).
***'''Rombout Keldermans I''' of '''de Oude'''('''re''') (1420&#8201;–&#8202;1489) was een (derde?) zoon van Jan Keldermans II en glasschilder. Zo leverde hij in 1475&#82018202;-&#82018202;'76 als gift van het echtpaar [[Olivetengodshuis#Geschiedenis|Godfried van Vilain en Elisabeth van Immerseele]] voor de Sint-Gummaruskerk in [[Mechelse rand#Lier|Lier]] een merkwaardig raam dat onder meer de schenkers en de [[Sint-Rombout|heiligen Gommarus en Rombout]] afbeeldt.<ref><br /><div style="margin:-1.5em 0 0 1.5ex;display:inline-block;">&bull; {{Citeer web
|url=http://www.dbnl.org/tekst/_vla016197101_01/_vla016197101_01_0002.php
|titel=Beknopte geschiedenis van het Vlaamse kunstglasraam
Controleur, bureaucraten, controlegebruikers, emailconfirmed, phantom, rollback, beheerders
13.438
bewerkingen