Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Wijzigingen

Leuvense Vaart

1.159 bytes toegevoegd, 19 mei 2013 12:58
Zennegatbrug
</div>
De '''Vaart''' is in Mechelse context steeds de '''Leuvense Vaart''',<ref group="N">Vanuit Brussel passeert de oudere aloude <span title="nadien (flink vergroot) genaamd&#xA;'kanaal Brussel–Willebroek' en&#xA;heden 'zeekanaal Brussel–Schelde'">''Willebroekse Vaart''</span> (1561) Mechelen , hoewel ze nooit Mechels grondgebied raakt, naast de stadskern op amper zes en ter hoogte van het Zennegat slechts 3,5 kilometer voorbij de ''Leuvense Vaart'', zodat het gebruik van 'Vaart' als eigennaam slechts past in een duidelijke context.</ref> al vermelden vele officiële bronnen haar sinds 1994 als '''kanaal Leuven–Mechelen''' of recentelijker '''kanaal Leuven–Dijle'''.<ref group="N">Een 'kanaal Leuven–Dijle' had 0 meters lang kunnen zijn, of 7 km, of 19 km, of... Deze recente naam geeft dus in tegenstelling tot 'Leuven–Mechelen' geen geografische indicatie van het eindpunt, temeer daar ook stroomafwaarts van het echte eindpunt de rivier nog steeds (een eindje en nét buiten Mechelen) Dijle heet. Daardoor lijkt de wijziging van de officiële benaming hooguit geschikt voor vakidioten. De ware functie is een verbinding naar de Rupel, waartoe dat in het verlengde en quasi recht lopende eindje van slechts duizend meter Dijle niet hoefde gegraven.</ref> Ze werd in 1750–52 tijdens de regeerperiode van keizerin [[Maria-Theresia van Oostenrijk]] gegraven tussen de Vaartkom in Leuven en het Mechelse [[Zennegat]]: een verval van 14 meter over een traject van 30 kilometer en een steenworp.<ref name="WWK-V">{{Citeer web
|url=http://www.binnenvaart.be/nl/waterwegen/waterwegenkaarten.asp
|titel=Waterwegenkaarten
==Waterweg==
De Vaart is een [[wp:Kanaal|lateraal kanaal]] naast de Dijle die haar te Leuven voedt: ze verkortte de af te leggen weg tot hun samenvloeiing aan het Zennegat en maakte destijds Leuven bereikbaar, en zelfs heden, met economisch verantwoorde scheepsgroottes raakten tot Leuven. Door recentere Mechelse infrastructuur verloor de Dijle trouwens elke commerciële bevaarbaarheid op slechts ongeveer 5 kilometer na. Deze benedenloop vormt enkele honderden meters een kilometer voorbij de voormelde monding van de [[Zenne]], samen met de [[Nete]], de [[wp:Rupel|Rupel]], welke amper twaalf kilometer verder in de [[wp:Schelde|Schelde]] uitmondt.
Het kanaal is aan het wateroppervlak 22 tot 32 m en bij de bodem 12 m breed; de waterhoogte is 3,5 m en daarboven is een vrije doorvaarthoogte van 6 m. De sluizen halen 60 meter. Vaartuigen tot 51,7 meter lengte (55 m tussen [[Battel]] en Dijle) en 7,55 m breedte behoeven geen aparte vergunning, zodat schepen van [[wp:Kanaal_(waterweg)#Klasse|klasse II]], tot 600 ton, typisch zijn.
|format=Docx
|titel=Voorstelling realisaties 2011 en projecten 2012
|auteur=Laurent, Johan [ir., afdelingshoofd Zeekanaal]|uitgever=Waterwegen en Zeekanaal NV(2013)
|accessdate=2013-05-18
}}</ref>
==Kunstwerken==
De Vaart kent te Mechelen volgende zogenaamde [[wp:Kunstwerk (bouwkundig)|''kunstwerken'']]: Zennegatsluismet sinds december 2012 een beweegbare fiets- en voetgangersbrug, <ref group="N">Vanouds stak men te voet, eventueel met fiets aan de hand, de Vaart over bovenop de sluisdeuren, zoals men tot in de 2e helft van de 20e eeuw ook de [[Dijle|Binnendijle]] over kon. Nu is zulks verboden en verhinderd. Aan het Zennegat werd ruim 100 m voor de sluis een voorlopige oversteekplaats met pontons aangelegd tot in 2013 een beweegbare definitieve brug voor zwakke weggebruikers, geplaatst in december, klaar raakte. — Bron:<span style="font-size:90%;line-height:1.2em;"><br />&nbsp; 1) {{Citeer web|url=http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/nieuwsbrief/dijle-en-zennebekken-nieuwsbrief/nr-6-januari-2013|titel=[3.] Beweegbare brug Zennegat over enkele maanden klaar|werk=Nieuws uit het Dijle- en Zennebekken, nr, 6, januari 2013|uitgever=Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid|accessdate=2013-05-19}}<br />&nbsp; 2) zie bron Laurent, Johan 'Voorstelling realisaties 2011 en projecten 2012'</span></ref> [[N16]]-viaduct, [[Battelbrug]], [[Battelsluis]], [[E19]]-viaduct, de dubbele [[Plaisancebrug]], de ''Passerelle'' (verhoogde voetgangersbrug), het [[Postzegellaanviaduct]], het paar [[wp:vierendeelbrug|vierendeelbruggen]] van de spoorwegen met nog één er vlak naast en slechts ietsje verder de [[Colomabrug]], vanwaar het gekende boottripje naar [[Planckendael]] de Duiker passeert. Deze [[wp:Duiker (kunstwerk)|duiker]] te [[Muizen]] is een [[wp:Onderleider|sifon]] waardoor de [[wp:Barebeek|Barebeek]] vanuit [[wp:Hofstade (Vlaams-Brabant)|Hofstade]] onder de Vaart heen in het dierenpark en naar de [[Dijle]] vloeit.<ref name="BbBD">{{Citeer web
|url=http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/DBBP-BarebeekBenedendijle-1-Basisinventarisatie_tcm5-11873.pdf
|titel=Deelbekkenbeheerplan Barebeek/Benedendijle – Doelstellingennota Basisinventaris
Controleur, bureaucraten, controlegebruikers, emailconfirmed, phantom, rollback, beheerders
13.438
bewerkingen