Nekkerspoel

English.gif The oldest neighbourhood at the outside of the Mechelen city walls, which latter used to be located at the present-day inner ring road
Brug naar de wijk Nekkerspoel

Bezig met het laden van de kaart...

Het gebied van de Mechelse wijk Nekkerspoel (hedendaagse grenzen)
blauw: Treinstation Mechelen Nekkerspoel
bruin: Speelgoedmuseum
donkergroen: De Borght
groen: Toegang tot De Nekker
rood: over de Vrouwvliet de eertijdse Pasbrug,
waarnaar het gehucht ten oosten geheten is

De Nekkerspoel is de wijk net ten noordoosten van de Mechelse stadsvesten, welke laatste evenals de Zandpoort, de Nekkerspoelpoort en vlakbije Blokpoort vervangen werden door de kleine ring. Het is de oudste woonbuurt daarbuiten en draagt de naam van het aangrenzend aloude broek ten oosten van de stad.

De oorsprong van de naam is de poel[N 1] van de mythische figuur Nekker of eventueel van meerdere 'nekkers', waterduivels. Tot bij het begin van onze jaartelling, ruim voor de stad of zelfs de Borght van de Berthouts kon vermoed worden, was de Nekkerspoel al bewoond en de erbij opgegraven prauw getuigt van oeroude waterloopjes.[1]

Het broekBewerken

Het drassig en dooraderd landschap werd in de tweede helft van de twintigste eeuw grotendeels opgesplitst in het toen opgehoogde terrein van de Nekkerhal (die men sindsdien bij de wijk kan rekenen), het sport- en recreatiecentrum De Nekker, en het natuurgebied Mechels Broek.

Vanuit dit moerassig gebied tussen Vrouwvliet en Dijle, kruiste de op één na voor de binnenstad belangrijkste vliet de wijk om bij de Blokpoort de vest te passeren: de Heergracht. Tussen de Nekkerspoelwijk en de Dijle takte deze bij de 'Neckerborgt' (de Borght ofte Borcht, burcht mogelijk al der Berthouds en latere kasteel zeker van baron Coloma)[2] uit de samenvloeiing van de Spui- en de Boeimeerbeek. In dit knooppunt ontsproot eertijds ook een westzuidwestwaartse tak, die vanaf de Zandpoortvest intra muros Verwersvliet heette.

De wijkBewerken

De wijk aan weerszijden van de in juni 2014 door het gewest aan de stad overgedragen Nekkerspoelstraat omvat ook het spoorwegstation Mechelen Nekkerspoel want ze begint aan de Bakelaarstraat, voor dewelke tot in de 18e eeuw de Blokpoort stond, en de spoorlijn Antwerpen-Brussel.[N 2] De noordelijke grens is de Vrouwvliet doch deze wordt vanaf 150 meter van waar ze uit haar overwelfde loop doorheen de Maasstraat opduikt, in oostelijke richting overschreden door het gehucht Pasbrug. Wijl hiervan een stukje in Sint-Katelijne-Waver ligt, wordt het Mechelse deel heden tot de wijk Nekkerspoel gerekend, te weten tot aan de Borgersteinlei, korte stukjes IJzerenveld en Putsesteenweg tot aan de gemeentegrens met Bonheiden, inzake de Korte Oudestraat, Oude Putsebaan en de zuidelijke huizenrij aan de Pasbrugstraat. Van tegenover de Maanstraat gaat de gemeentegrens even in zuidwestelijke richting en volgt dan nagenoeg de loop van de Platte Beek. Met de huidige administratieve indeling omvat Nekkerspoel de Nekker met de grootste vijver en hoort de kleine in het Mechels Broek bij Muizen. Dan bakenen de Dijle, de spoorwegberm naast de Zandpoortvest en een tweehonderdtal meter Afleidingsdijle de wijk af.[3][4]

Begin 2014 bracht de Stad de wijken Nekkerspoel en Mechelen-Noord samen tot het "gebied Noord", zodat één "gebiedsregisseur" de plaats innam van de eerdere "wijkmanagers".[5]

Het befaamde Speelgoedmuseum bevindt zich op een vijftigtal meter voorbij het station. Per wagen bereikt men de Nekkerhal via een kort eindje Plattebeek- en Boeimeerstraten, best niet vanuit de woonwijk maar vanaf het Douaneplein (RW121/N15). Deze baan heeft dichter bij de vest een rechtse afslag naar het bioskoopcomplex Utopolis.

GalerijBewerken

FilmlinksBewerken

Straattheaterfestival de Nekker 2013
Opendeur Mechelse Dansclub Medak Nekkerspoelstraat 18


Externe linksBewerken

BronnenBewerken

  1. Enkele historische weetjes over Nekkerspoel. Wijken en dorpen – Geschiedenis van Mechelen. Stadsarchief Mechelen. Nagezien 2014-06-14.
  2. De Borgt op Neckerspoel 1580. Mechelen die Heerlijke. Mahala (private site van Alfons Leenders). Nagezien 2014-06-14.
  3. Stad wordt eigenaar van Nekkerspoelstraat en gedeelte Liersesteenweg. Gazet van Antwerpen (regio Mechelen) (2014-06-28). Nagezien 2014-11-18.
  4. Wijkenplannetje. Stad Mechelen. (nagezien 2014-11-16)
  5. Naar een nieuwe wijk- en dorpswerking (Pdf). Nieuwe Maan nr. 41 p. 16-18. Stad Mechelen (2014-03). Nagezien 2014-11-16.

VoetnotenBewerken

  1. De oeroude 'poel' was het broek of eventueel een wat waterrijker oppervlak (een natuurlijke poel of ven) daarin, doch niet de grote vijver van het provinciale domein De Nekker of de er oostwaarts aan grenzende kleinere: die werden pas in de twintigste eeuw uitgegraven. Allicht ging het om uitermate drassig terrein met hier en daar naargelang de waterstand tamelijk begaanbare of doorwaadbare 'paadjes' in deels door begroeiing verraderlijk en overigens veelal duister ondoorzichtig water, zoals die in onze taal ook wel aanleiding gaf tot de uitdrukking "poel des verderfs".
  2. Vooraleer de spoorlijn werd aangelegd, volgde de grens tussen de gehuchten Pennepoel (heden de wijk Mechelen-Noord) en Nekkerspoel het traject van de huidige Bakelaarstraat (als nu) - stukje Jan Bolstraat (in t.o.v. nu omgekeerde richting) - Sint-Gommarusstraat en (toen zonder knikje rechtdoor) Oude Sint-Gommarusstraat - Grote Nieuwedijkstraat (bij dewelke zoals nu slechts Nekkerspoel de Vrouwvliet niet overschreed, op luttele vierkante meters afwijkingen na aan (huidige) linker- en rechteroevers bij bocht naar de Maanstraat toe.