Gebruikers kunnen meer op deze site doen dan anoniemen. Met hun (gebruikers)account, dat volledig gratis is, kunnen zij bewerkingen toeschrijven aan hun pseudoniem van hun account en kunnen zij ook afbeeldingen uploaden, pagina's hernoemen en alles wat een anoniem kan.

Geregistreerde gebruikers zijn gebruikers die hun e-mailadres hebben geregistreerd bij het inschrijven.

Er zijn gebruikers die meer functies hebben op deze site, deze worden administratoren genoemd.