Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Désiré Bouchery

English.gif Politician from Mechelen
Désiré Boucherystraat in Mechelen

Désiré Jacques Romain Bouchery werd geboren te Gent op 18 november 1888 en overleed op 6 november 1944 in Mechelen. Hij was leraar, gemeenteraadslid en schepen te Mechelen (1921) en volksvertegenwoordiger voor de Belgische Werkliedenpartij (BWP), waarvan hij eerst secretaris en later ondervoorzitter werd. Ook bekleedde hij het ministerambt voor de PTT (het voormalige Ministerie van Post, Telegraaf en Telefoon in België) van 1936 tot 1938.

Inhoud

Redacteur

Désiré Bouchery begon in 1909 als redacteur te werken bij de krant Vooruit [1] en in 1911 was hij lesgever bij de Socialistische Centrale voor Arbeidersopvoeding, voor het opleiden van partijmilitanten, die zouden opklimmen tot de kaderleden van de Socialistische Partij.

Désiré Bouchery was ook redacteur in de Samenwerkende Maatschappij Het Licht, waar hij in 1912 werd opgevolgd door de Gentse latere auteur van romans, toneelstukken en verhalen Jozef de Graeve.[2]

Mechelen

In 1919 werd Désiré Bouchery naar Mechelen gestuurd waar hij een prominent inwoner van deze stad werd. Hij schopte het in dat jaar tot Socialistisch gemeenteraadslid [3] en was tussen 1921 en 1923 Schepen van Onderwijs.

Wereldoorlog II

Tijdens Wereldoorlog II bestreden Mechelse verzetsgroepen de Duitse bezetter. Na een amper schade toebrengende granaataanslag op de Mechelse Kommandantur werden als represaille 10 oud-krijgsgevangen ondergebracht in de Citadel van Luik. In mei 1941 werden deze echter vervangen door twee gemeenteraadsleden, namelijk Désiré Bouchery [4] en de Mechelse liberale advocaat Oscar Vankesbeeck die in het Fort van Breendonk 6 weken zouden verblijven.

Beiden overleden kort na de Bevrijding van België, getekend door hun gevangenschap[5] In de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers werd Désiré Bouchery opgevolgd door Antoon Spinoy in november 1944.[6]

De Haan

In de Belgische badplaats De Haan was het Home Désiré Bouchery [7] gelegen in de Sparboslaan 17, 8420 Klemskerke, later De Haan.[N 1] Deze villa, oorspronkelijk gekend als Villa Mattinata, werd in 1952 aangekocht door de vzw De Toekomst uit Mechelen, met als doel kinder- en jongerenvakanties te organiseren. In de voortuin van het home stond er lang een stenen hoofd van Désiré Bouchery.

In 1984 voldeed het home niet langer aan de geldende veiligheidsvoorschriften en in 1995 werd het verkocht en daarna afgebroken.[8]

Galerij

Literatuur

De Brock, Walter. Désiré Bouchery. 20 eeuwen Vlaanderen - deel 14 p. 267-270. Heideland-Orbis NV, Hasselt (1976). — Biografie

Externe links

Bronnen

Voetnoten

  1. De badplaats 'De Haan aan zee' of kortweg De Haan was net als de Vosseslag een gehucht van de gemeente Klemskerke met iets landinwaarts gelegen dorpskern, tot gans Klemskerke evenals de vroeger afzonderlijke gemeenten Vlissegem en Wenduine deelgemeenten werden van de fusiegemeente die sindsdien De Haan heet. Daarin spreekt men nu van De Haan-Centrum: het vroegere gehucht De Haan en de aanpalende kust van de voormalige gemeente Vlissegem; de dorpskern van die laatste lag en ligt ook iets landinwaarts.