English.gif Movement for better politics

Vanonderuit! was tussen 2001-2012 een Mechelse linkse politieke beweging die wilde ijveren voor basisdemocratie. Vanonderuit! wilde, zoals de naam zegt, "van onder uit" politiek voeren en droeg burgerlijke inspraak en een goed, transparant bestuur hoog in het vaandel. Vertrekkend vanuit de directe, sociale noden en verzuchtingen van de gewone mensen zelf wil de beweging naar een nieuw antwoord zoeken op de gestelde problemen.

Vanonderuit! had de Vanonderuitkrant die tweemaandelijks verscheen.

In 2006 nam Vanonderuit! deel aan de Gemeenteraadsverkiezingen wat geen groot succes opleverde. Wegens de verhuis en gebrek aan activiteit van de belangrijkste initiatiefnemers is de beweging opgehouden met bestaan.

Website